HCS Kurulum Bilgileri

Referans Standartlarinstall

Tüm kurulumlar aşağıda konu edilen ilgili standartı tam olarak sağlamalıdır.
1. ANSI/TIA-568
2. ANSI/TIA-569
3. ANSI/TIA-570
4. ANSI/TIA-606
5. ANSI/TIA-607
6. ANSI/TIA-758
7. ISO/IEC 11801
8. ISO/IEC 14763
9. ISO/IEC 18010
10. CENELEC EN 50173
11. CENELEC EN 50174

Temel Kurulum Kuralları

01. Kırılma,bükülme,kırışma gibi tüm kablo hatalarını düzeltin.
02. Yatay kablolama da, maksimum çekme gerilimi 8 Kgf (78N) geçmemelidir.
03. Kablo uçtan uca, 3 adetten fazla 90 derecelik bir dönüş yapmamalıdır.
04. The dynamic bend radius should be minimum 8 times the cable OD. Dinamik Bükülme yarıçapı, Kablo çapına göre en az 8 defa olmalıdır.
05. The static bend radius should be minimum 4 times the cable OD. Statik Bükülme yarıçapı, Kablo çapına göre en az 4 defa olmalıdır.
06. Güç kabloları, transformatörler, asansör şaftları ve diğer Elektro Manyetik alanlarla yakınlaşmasına engel olun.
07. Kabloların ısı kaynaklarına yaklaşmamasını sağlayın.
08. Kablolar hiçbir zaman -20 °C'den düşük ve +60 °C'den yüksek sıcaklığa maruz kalmamalıdır.
09. Kurulum sırasında kablo ve oda sıcaklığı 0 ile +40 °C arasında olmalıdır.
10. Bina içi kablolar hiçbir zaman direkt güneş ışığı,yağmur ve yoğun neme maruz kalmamalıdır.
11. Mümkün olduğunda, kabloları birbirine bağlamayın, mümkün olduğunca kabloları birbirinden uzak taşıyınız.
12. Düzenli kablo bağlarıyla öbekleme yapmayın.
13. Sadece yumuşak kablo bağları kullanın ve gevşek olarak bağlayın.
14. Kabloyu sonlandırırken tam gereken kadar kabloyu soyun. Bu soyma işleminde, çiftlerin çözülmesine engel olun.
15. Herzaman doğru aletlerle kurulum ve testleri yapın.

Uzunluk limitleri

3 ana LAN kablolama standardına göre (TIA, ISO/IEC and CENELEC) değişik kablo uzunluğu limitleri vardır.
Aşağıdakiler, HCS uzunluk limitleridir. Bu uzunluklar Kataegori 6A ve EA kablo sınıfları haricindeki tüm kategoriler için geçerlidir:
Not: Bir kanal içinde 4 adetten fazla kablo olmamalıdır.

Kablolama Segmenti Min. Uzunluk
m
Max. Uzunluk
m
Permanent Link 15 90
Kanal 19 100
Kat Dağıtım Kabinetinden Consolidation point'e olan mesafe 15 85
Consolidation point'ten Kullanıcı Prizine olan mesafe 5 -
Kabinetten Kullanıcı Prizine olan Mesafe (CP kullanılmadığı durumlarda) 15 90
Patch Cord - CP Hattı için 2 5
Patch Cord - CP bulunmuyorsa 1 5
Patch Cord - CC Hattı için 2 5
Patch Cord - CC bulunmuyorsa 1 5
Patch cord 2 10
Toplam Patch Cord Uzunluğu - 10

Cat6A veya Class Ea kablolama yapılırken Temel montaj kısımlarına ilave olarak aşağıdaki hususlarada dikkat edilmelidir.

Kablolama Segmenti Min. Uzunluk
m
Max. Uzunluk
m
Permanent Link 15 90
Kanal 19 100
Kabinetten Consolidation point'e olan mesafe 15 85
Consolidation point'ten Kullanıcı Prizine olan mesafe 5 -
Kabinetten Kullanıcı Prizine olan Mesafe (CP Kullanılmadığı durumlarda) 15 90
Herhangi Patch Cord 2 10
Toplam Patch Cord Uzunluğu - 10