HCS TR SÖZLÜK

HCS Terimler Sözlüğü

 

A - B - C - D - E - F - G - H - I / İ - J - K - L - M - N - O / Ö - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Z

A

A

Amper.

AC

Alternatif akım.

Acknowledgement (ACK)/Onay, kabul

Komünikasyon protokollerinde bir cevap olarak kullanılan bir karakter. Bir ACK, bir gönderinin başarılı olarak yapıldığını göstermek üzere gönderiyi yapana bilgi amaçlı gider.

ACR (Attenuation crosstalk ratio)

Belli bir frekansta zayıflama ile crosstalk arasındaki dB olarak fark. Networkde data iletiminde bir data kablosundaki bir bükümlü per üzerinden gönderilen sinyalin aynı perin sonunda diğer perlerden dolayı oluşan parazit sinyallerden daha kuvvetli olarak alınmasını sağlayan önemli bir karakteristiktir.

Adaptive technology

Otomatik olarak bir cihazın bağlı bulunduğu networkun çalışmasına uyumunu sağlayan, böylece network performansını optimize eden ve adaptörler, switchlerle desteklenen, Intel firmasınca geliştirilmiş bir teknolojidir.

Adaptör

Bir cihazı network e bağlantısını sağlayan ve komünikasyon için networkle cihaz arasındaki elektriksel uyumu kontrol eden devredir. Aynı zamanda network bağlantı kartı (NIC) olarak da adlandırılır.

Advanced paketized voice (APV)

Düşük tepe ses dijitalleme tekniği. Sadece 9,6 Kbps’lik bir bant genişliği gerekirken isteğe bağlı kabul edilebilir ses sinyalleri üretir.

AF

Audio frekansı.

Aggregate input rate/ Tüm giriş oranı

Tüm giriş oranları, bir multiplexer'a bağlı tüm terminallerin toplam data oranını ölçer. Birdenbire oluşan tüm giriş oranı, herhangi bir anda multiplexer tarafından alınan maksimum data oranını gösterir.

Air core/Hava boşluğu

Jel doldurulmamış kablolar.

Air-group dielectric/ Hava boşluğu dielektriği

Bir koaksiyel dizaynındaki ana iletkeni tutan plastiğin monofibmentinen artık olan dielektriği havaya vermesidir. Bu dizaynda %84’e kadar olan hızlar başarıyla çevrilebilir.

Akım kapasitesi

Akım taşıma kapasitesi. Bir iletkenin güvenlikle taşıyabileceği maksimum akım miktarı.

Akış kontrolü

İki cihaz arasında veri akışını düzenleme metodu; bir cihaz kapasitesine ulaştığında veri kaybını önler.

Aktif/pasif cihaz

Akım geçişi uygulamalarında, aktif için akım sağlayabilen bir devre ve bağlı cihazdan akımını çeken devre (pasif).

Aktif terminal

SCSI'da, host adaptörü tarafından sağlanan terminal gücünü, oluşan değişikliklere göre kompanse eden bir voltaj regülatörü de içeren bir terminaldir. Host adaptörü tarafından sağlanan terminal gücünü, oluşan değişikliklere göre kompanse eden gelişmiş bir devre içeren terminal, kompleks SCSI sistemlerindeki bus empedansının değişimlerini de kompanse eder. Aktif terminalleri bir gerilim regülatörüyle kontrol eder. Hızlı ve geniş SCSI ve ötesindeki sistemler, aktif terminaller sayesinde bu sistemin başında ve sonunda aynı güvenilirlikle çalışır. Biraz daha maliyet gerektirir ancak sistemde daha stabil ve daha az problemli çalışma sağlar.

Alaşım

İki veya daha fazla faklı polimerin ve metalin kombinasyonu. Genellikle her polimer metalin farklı kullanım amaçlı alaşımı yapılır.

Alev dayanıklılığı

Isının kaynağı kaldırıldığında bir alevi beslememede malzemenin yeteneği.

Alınan veri

Bir DCE'den DTE'ye yollanan RS-232 sinyali.

Alternatif akım

Politerin sürekli değiştiği elektrik akımı türü. Değişim sayısı (dakikadaki) frekans olarak adlandırılır.

AM (Amplitude modulation)/Genlik modülasyonu

Genlik modülasyonu. Verici (ışık kaynağı) sinyal kuvvetinin yoğunluğunun giriş sinyalinin genliğine göre değiştiği bir sinyal iletim yoludur.

American standard code for information interchange

Bilgi Değişimi Amerikan Standart Kodlaması. ASK Key olarak lanse edilir. Veri hizmetleri arasında uyumu sağlayan ve birçok mini bilgisayar ile PC’ler arasındaki bağlantıyı sağlayan 7 bitli veri kodudur.

Amper

Standart akım birimi. 1 Ohm’luk bir dirence 1 V gerilim uygulandığında direnç üzerinden geçen akım miktarı olarak tanımlanır. Bir amper akım, bir Coulomb yükün bulunduğu noktadan bir saniyede geçerek üretilir.

Amplitude

Büyüklük.

Analog

Sürekli olarak değişebilen miktarlardaki datayı temsil eder.

Analog sinyal

Ayrılmış değerleri olmayan, sürekli değişen elektrik sinyali. Analog sinyaller, diğer dalgaların doğal kopyaları veya göstergeleridir. Bir analog audio sinyali örneğin, duyulabilen sesi birleştiren basınç dalgalarını temsil eder.

Anneal

Bir metal veya camı, erime noktasına yakın bir sıcaklığa dek ısıtıp yavaş yavaş soğutarak yumuşatma (tavlama). Bu işlem genelde materyalin gerilme kuvvetini azaltır, esnekliğini artırır.

ANSI (American National Standards Institute)

Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü.

Aramid iplik

Siecor kabloda kullanılan ve fiber demetine ekstra koruma sağlayan sıkı bir element. Kevlar da özel bir aramid ipliği markasıdır.

Arayüz (interface)

İki sistemin veya bir majör ve bir minör sistemin karşılaşıp birbirlerini etkin hale getirme alanı.

Arayüz dönüştürücü

Karşılaştırılamaz elektrik sinyalleri, konnektörleriyle iki sistem arasında iletişime izin veren cihaz.

Asenkron iletim

İletilen karakterlerin arasındaki zaman aralıklarının eşit olmayabileceği bir iletim metodudur. İletim, her bitteki start-stop karakterleriyle kontrol edilir (Senkron iletimdeki zaman kontrollü iletimden farklı olarak).

ASTM(American Society for Testing & Materials)

Amerikan Test ve Malzemeler İnceleme Birliği.

Aşınma direnci

Çıplak tel, kablo veya materyalin yüzey aşınmasına karşı gösterdiği direnç özelliği.

ATM (Asynchronous transfer mode)

Asenkron transfer modu. Belli mesafelerde paketler için kullanılan bir SONET paket değişim tekniğidir.

Attachment user interface (AUI)

En çok 15 pin AD tipi konnektör ve kablolari le tek veya bir çok kanallı cihazı bir Ethernet vericisine bağlamakta kullanılır. Vericiyle NIC ya da diğer network noktası arasındaki bağlantı 10 BASE 5 Ethernet Networkundedir.

Attenuation/Zayıflama

Bir sinyali iletildiği bir kablo veya devrede ilerlediğinde genliğinde oluşan azalmadır. Bir oranın logaritması olarak ölçülür. Desibel (dB) olarak ifade edilir.

Attenuator/Zayıflatıcı

Bir fiberdeki optiksel güç artırımını azaltan pasif bir optikal komponenttir.

Audio

İnsan kulağının duyduğu sesleri tarif etmek için kullanılır. Aynı zamanda bu aralıkta (20 Hz-20 kHz) kurulan devreleri işletmek için kullanılır.

Audio frekansı

İnsan kulağının duyduğu frekans aralığı: 20 Hz’den 20,000 Hz’ye kadar.

Autobaud rate detection ABR

Autobaud oranı keşfi ortaya çıkarma.

Automatic request for retransmission (ARQ)

Veri iletimi hatalarını düzeltme yollarından biridir. Bir veri alıcı devresi, blok olarak verilerin doğru şekilde iletildiği devreyi bilgilendirir; eğer doğru olarak alınmayan bir veri varsa iletim devresi onu tekrar alıcıya gönderir.

AWG (American wire gage)

Amerikan tel ölçüsü. Bir tel çapı karakteristiği. AWG numarası küçüldükçe tel çapı büyür.

AWM (Appliance wiring material)

Kablolama uygulama materyali.

B

Back reflection, optical return loss/Geri yansıma, optikal dönüş kaybı

Hava ve cam arasındaki yığın yansıma miktarı farkından dolayı bir fiberin sonundaki çatlaklık veya parlaklıktan dolayı yansıyan ışık. Genellikle düşen ışığın %4’ünün düşen ışığa oranı dB olarak ifade edilir.

Backbone/Omurga

Çoklu seviyede dağılmış tüm sistemleri bir araya getirmek için kullanılan kablo.

Backscattering/Geri dağılma

OTDR ölçümlerini yaparak bir fiberdeki ışığın kaynağa doğru geri yayılması.

Bağlantı

Elektronik devrelerde (veri) alışverişini sağlayan komponentler ve teknoloji.

Balun

Dengelenmemiş bir koaksiyel iletim hattını dengeli bir hat ile eşleştiren bir devre. Aynı zamanda 300 ohm dengelenmiş empedans, 75 ohm dengesiz empedansa çevrilebilir. Yani bir transformatör görevi de yapar.

Bant

Saniyedeki veri iletim hızının ortalama birimidir (500 bant = 500 bit/saniye).

Bant genişliği

Sinyal frekanslarının oranı veya fiber optik komponent, bağlantı veya networkün bit oranında çalışacağı oran.

Baseband

Veriyi temsilen gerilimin kullanıldığı iletim tekniğidir. Bir ışık düğmesini açıp kapamaya benzer.

Baud

Sinyalleme (işaretleme) hızı birimidir. Baud'daki hız, hat değişikliği sayısıdır (frekansta, amplitude'da). Düşük hızlarda, her değişiklik sadece bir bit durumunu gösterir ve baud oranı bps'ye eşittir. Hız arttıkça, her değişiklik birden çok biti gösterir ve baud oranı bps'ye eşit olmaz. Ancak genelde baud rate ve bps, sık sık değişebilir. İşaretleme hızı birimi baud hızı, ayrılmış (devamsız) olayların sayısıdır (saniyedeki). Eğer her değişiklik sadece bir bit durumunu temsil ederse, baud oranı bps'e eşittir. Her değişiklik birden fazla biti temsil ettiğindeyse (örneğin dibit), baud oranı bps'e eşit olmaz.

Bayonet-neil-councelman

Bir bayonet-kılıf iletkenidir (minyatür kılıf için); TNC ile karşılaştırır.

Bayonet coupling

İletkenler için hızlı komplaj sağlayan bir devredir. Silindirik depodan (receptable) çıkan pinler, çivili duy (bayonet) plugındaki uygun boşluklara girer.

Bel

İki seviyeli bir oranın logaritmasını temsil eder. dB'ye bakınız.

Bend loss/Bükülme kaybı

a) Fiberin sınırlı yapıçapta bir eğimle kıvrılması ya da;
b) Fibere dışarıdan gelen fiziksel darbelerden dolayı oluşan zayıflama şekli.

BER (Bit-Error-Rate)

Bir sistemde saniyede oluşan hataların sayısıdır. En düşüğü her zaman en idealidir.

Binder/Bağlayıcı

Birleştirilmiş kablo komponentlerini bir arada tutan bant veya tel.

Bit

Bir binary (ikili) rakam.

BNC

Baynet Neil Councel'in kısaltması. RF ve video uygulamalarında kullanılan ve adını, icat eden kişiden alan koaksiyel kablo.

Bonding

Bir devrenin metalik kısımları arasında iyi bir elektrik iletimini sağlama metodu. Otomobiller ve uçakların dış kısmında statik elektriği önlemek için kullanılır. Aynı zamanda cihazı bir arada tutan (bond) iletken konnektör ve kayışları ifade ederken kullanılır.

Bozulma

Bir dalga formu veya sinyaldeki istenmeyen değişimler.

BPS

Saniyedeki bit sayısı. Saniyede iletilen ikili bitlerin sayısıdır: (mbps), (gbps)

Braid/Saç örgülü şerit

Bir veya daha fazla tel üzerine uygulanan bir grup tekstil veya metalik filamentidir. Bunlar birlikte örülerek bir teli boru şeklinde ve esnek bir yapıya getirir.

Brandwidth/Bant genişliği

Belirli bir frekans bandının alt ve üst limitleri arasındaki farktır (Hz cinsinden).

Breakdown voltage/ Arıza voltajı

İki iletken arasındaki izolasyonun bozulup elektrik arkının oluştuğu voltaj, gerilim değeri.

Breakout

Bir veya birden fazla iletkenin çoklu bir iletkenden ayrılarak ama hatta bağlı devrelere bağlandığı nokta veya noktalardır.

Bridge

LAN'ları aynı protokol ve kablo özellikli diğer LAN'lara bağlayan devre. Router veya Gateway ile karşılaştırınız.

Broadband

Bir kabloda birden fazla networkde birbirine karıştırmadan data gönderme tekniği.

Broadcast

Spesifik bir terminalden çok, genel olarak alıcılar için bir network üzerinden yapılan veri iletimi.

Buffer

Bir optikal fiber üzerindeki koruyucu tabaka.

Bulkhead

Bir konnektör montajı şeklini tarif için kullanılan bir terimdir. Bulkhead konnektörler, bir panelin kenarından çıkarılan bir bölmeye monte edilecek şekilde dizayn edilir.

Bunch strand

Herhangi bir geometrik şekle bağlı olmaksızın aynı yöne bükülmüş iletkenler.

Bus

Bir kablodaki (veya bir devre şemasındaki bakır şeritler) data iletimi ve sinyal kontrolü için kullanılan tellerin bir araya getirilmesidir. ISA, EISA, VL-Bus ve PCI PC buslarının örnekleridir. SCSI da bir bus’dır. Aynı zamanda bir LAN’daki tüm uçların tek bir kabloya bağlı olduğu topolojidir. Bir bus networkde tüm uçlar, bütün verileri kablodan alır. Her uç daha sonra, verileri gönderildiği adrese göre ayırır ve ilgili olan veriyi alır.

1) Bir iletim yolu; bir veya daha fazla iletkenle elektriksel bağlantı, bağlı tüm devreler mevcut dataları aynı anda alır. 2) Ethernet tarafından kullanılan bir LAN topolojisi; her network ucu, tüm iletilen verileri duyar ve adres tanımlamasına göre ilgili verileri alır. 3) Bilgisayar mimarisinde, bir sistem içinde devrelerce paylaşılmış bir veri yoludur. Örneğin bir bilgisayarın giriş/çıkış bus’ı bir veya daha fazla iletkenle iletim için birçok devre tarafından paylaşılan veri yoludur.

Bus topology

Tüm sistemlerin bir ana kabloya bağlı olduğu bir networkun fiziksel şekli, aynı zamanda lineer bus olarak da bilinir.

Bükülme çapı

Düz, yuvarlak, fiber optik veya metalik kablonun herhangi zıt bir etki olmaksızın bükülebildiği yarıçap.

Bükümlü per

Bir arada bükülmüş aynı uzunluktaki iki ayrı uzunluktaki izole iletkenlerin oluşturduğu çift, bükümlü per.

Bükümlü per kablo

Bir veya daha fazla bükümlü perden yapılmış olan kablo.

Byte

Bir grup bitişik ikili rakam (8 bit).

C

C

Kapasite (kondansatör) ve celciusu (derece) gösteren sembol.

Call inhibit/Arama önleyici

Bir bus/fax kanalına bir diğerini arama izni vermeyen bir konfigürasyon opsiyonu.

Carrier detect (CD)

Bir yerel modemin uzaktaki bir modemden sinyal aldığını gösteren bir kontrol sinyalidir.

Carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD)

OSI modelinde 2. katmanda yer alan bir LAN iletimi tekniğidir ve 10 mbps Ethernet ve Fast Ethernet tarafından kullanılır.

Cascade

Çoklu porta sahip iki devreyi birleştirerek mevcut port sayısını artırma.

CATV

Community Antenna Television.

Cavity

Kavite, oyuk, boşluk.

CCTV

Kapalı devre televizyon sistemi.

Central processing unit (CPU)

Bir bilgisayar sistemindeki ana işlem çipi veya çipleridir. Genelde bütünlüğüyle bir bilgisayar sistemini ifade eder.

Centronics paralel

Paralel printer’ları PC’ye bağlayan standart 36 pinli de facto bağlantısı.

Channel loopback

Bir multiplexer'ın channel bağlantısındaki loop testi.

Characteristic impedance

Karakteristik empedans.

Cladding

Bir optikal core’u saran ve ışık yansımasına izin veren bir materyal. Core'u sararak iletilen ışığın yüzeyde dağılmasına engel olur. Bir başkasının üzerine uygulanan bir metal katmanı. Cladding, genellikle iletkenliği artırmak ve paslanmayı azaltmak için tercih edilir.

Closed entry contact

Kesit veya çapı asıl pinden büyük olan pinlerin girmesine engel olan dişi bir kontak.

Coil effect

Genelde audio frekansları üzerinde görülen helezon sarımlı koruyucudan ötürü oluşan endüktif etki.

Collision

1) LAN teknolojisinde aynı iletim ortamını iki farklı kullanıcının aynı anda kullanmaya çalışmasıdır.

2) Half-Dublex sistemde, her iki ucun aynı anda iletim yapmaya çalışmasıdır.

Collision domain

Collision keşfinin (detection) izin verdiği maksimum kablolama uzunluğudur. Örneğin 100 BASE-TX’i kullanan fast ethernet’in collasion domain’i 205 m’dir.

Comote Consultatif Internetionale de Telegraphique et Telephanique (CCITT)

Uluslararası V.32, V.34 ve X25 gibi standartları koyan uzmanlardan oluşan bir komite. ITU-TSS olarak değişti.

Composite

Hat üzerinde bulunan ve asenkron, senkron ve ses dahil tüm dataları bulunduran multiplexer'ın sinyalidir.

Composite loopback

Multiplexer'ın hat üzerinde bulunan tarafında gerçekleşen bir büküm loop testidir.

Compression

Bir kanaldan (channel) geçen ses bitlerinin ve verilerin sayılarının azaltılmasıyla bant genişliği ihtiyaçlarını azaltma metodu.

Concentric stranding

Tek bir iletkenin çevresine spiral şekilde sarılan izole edilmemiş kablolar grubu.

Conditioning

Data iletimi için kiralanmış olan telefon hattının data iletimini daha sağlıklı yapmasını sağlayan bir cihaz.

Connection

Bir veri komünikasyonu yolu, bu yolun kurulması işlemi ya da bu yol için yapılan ek noktası.

Contact cavity

Kontağın uygun olarak yapıldığı ve konnektör içerisinde olan bir yol.

Contact durability/ Kontak dayanımı

Bir konnektörün devreye girme ve devreden çıkmayı sistemin performansını olumsuz etkilemeden gerçekleştirebildiği sayı; konnektörün açma-kapama kapasitesi.

Contact engaging and seperating force

Kontakları birleştirip ayırmak için gerekli olan güç. Kontaklar, maks. ve min. güç durumlarına kadar çalışacak özellikte imal edilirler.

Contact inspection hole

Kablonun içine girdiği kontaklarda bulunan delik.

Contact resistance/ Kontak direnci

Bir konnektöre yerleştirilmiş olan kontak çiftinin ölçülen elektriksel rezistansı. Elektriksel rezistans, bir kontağın elektrik alanının arkasından kontak çiftinin (her ikisi kıvrımlı durum hariç) kontak alanının arkasından özel bir test akımı taşınırken ölçülür.

Contention

PBX sistemlerde kullanılan çoklu devrelerin sınırlı bir numara veya komünikasyon portunun girilmek zorunda olduğu bir metot.

Copper Distributed Data Interface (CDDI)

ANSI X3T9.5 komitesinin sunduğu UTP standardı üzerindeki 100 Mbps TP-PMD, CCDI Crescendo Communications/CISCO’nun bir ticari markasıdır.

Core

Bir optikal fiberin ışık taşıyan ortadaki parçası, ışığı yansıtması cladding’den fazla olan kısım. Bir kablonun ortasındaki bölüm. Uygulamada en çok bir koaksiyel kabloda görülür. Core, merkezi iletkendir ve dielektrik materyal, core üzerine uygulanır.

Corona

Potansiyel eğimi kesin bir değere ulaştığında sonuçlanan bir iletkendeki gazların iyonlaşması.

Coupler

Işığı birden fazla fibere bölen veya toplayan optikal devre.

Coupling

Direk elektriksel bağlantı olmaksızın bir devrenin iki veya daha fazla kablosu veya komponenti arasında enerji transferi gerçekleşmesi.

Coverage

Bir metal koruyucunun ana yüzeyi ne derece kapladığının göstergesidir. % olarak ifade edilir.

CPS

Cycle per second’un (frekans) kısaltmasıdır (Hz).

CPU

Central processing unit (Merkezi işlemci ünitesi).

CRC

Binary numaralandırma kullanılan iletişim bloğu.

Crimp

Gerekli sıkıştırılmış kuvvet uygulanarak terminal ile tek tel arasında fonksiyonel bir bağlantı sağlandıktan sonra terminalde yapılan final konfigürasyonudur.

Crimp height

Crimp yüksekliği, karşılaştırıcısı kullanarak final konfigürasyonu yapılmış kabinetin yukarıdan aşağı yapılmış ölçümüdür.

Crimping dies

Biçim, şekil veren aletleri tarif ederken kullanılan bir terimdir ve bu aletler birbirine doğru ilerlerken terminalin kabinetine istenen son şekli verir veya istenen kontağı sağlar. Bu aletler genelde kalıp setleri veya kalıp girişleri olarak adlandırılır.

Crimping head

Sıkıştırma yapmak için kullanılan aletlerin güç uygulayan kısmı.

Crimping tool

Genelde bir kontağın, terminalin veya bağlantı noktasının kıvrılması için elle kullanılabilen mekanik bir alet.

Crossed pinning

İki DTE veya DCE cihazının komünikasyonuna izin veren konfigürasyon.

Crossover

Kabloyu baştan başa geçen ve her seferinde farklı bir pin numarasına bağlanan iletken.

Cross-pinned cable

İki DTE veya DCE cihazının komünikasyonuna izin vermek için konfigüre edilmiş kablo. Aynı zamanda "null-modern kablo" veya "modern-eliminatör" kablo olarak da anılır.

Crosstalk

Bir perin diğer komşu perlere yaptığı etki.

CSA

Kanada Standartlar Birliği, Underwriters Laboratuvarları’nın Kanada versiyonu.

Current rating

Belli bir durumda sistemden geçmesi tavsiye edilen maks. sürekli elektrik akımı. Amper olarak ifade edilir.

Cutback method

Uzun bir çıplak fiberde iletilen gücü ölçüp sonra da kaynağa hızla geri dönüp oradaki birleştirilmiş gücün ölçülmesiyle çıplak fiberdeki kayıp gücün tespit edildiği yöntemdir.

Cut-off wavelength

Dalga uzunluğu ötesinde sadece singlemode fiberin yayılmapropagationın bir modunu sağlar.

Cycle

Değişen değerlerin oluşturduğu tam bir dizi (çevrim), bir yönde maksimuma artış ve sıfıra dönüşü daha sonra da diğer yönde maksimuma çıkışı ve tekrar sıfıra dönmeyi içerir. Bu işlemin bir saniyede tekrarlanması miktarı frekans olarak adlandırılır.

D

Daisy chain

İki veya daha fazla sonlanma alanı olan kablo grubu.

Data

İşlenebilen ve makinelerle iletilebilen bir sayı, metin, yapı, veri.

Data iletişim ekipmanı

Bir veri iletimi bağlantısının sağlanması, korunması ve sona erdirilmesi için gerekli fonksiyonları sağlayan cihazlardır. Bunlar, telefon hatları veya data (veri) devrelerini kullanarak bu komünikasyonu gerçekleştirirler. Bağlantıyı yapar, sürdürür, sonuçlandırır ve komünikasyon için gerekli değişimi yaparlar. RS-232’de DCE veya DTE olarak yapılan adlandırma.

Data pump

Analog sinyali dijitale çeviren, modülasyon ve demodülasyon fonksiyonlarını içeren, modemin ana parçasıdır. Aynı zamanda dijital ve ses hatlarının bağlantısını sağlar.

Data rate, data-signaling rate

Verinin ne kadar hızlı iletildiğinin ölçüsüdür, bps ile ifade edilir. Bununla birlikte kısmi zaman doğru oluşmakla birlikte baud olarak da ifade edilir. Hızın eşanlamlısıdır.

Data service unit (DSU)

Modemi bir bağlantıda DDS’ye çeviren bir DCE'dir. Bir baseband cihazının genellikle DDS devreleriyle birlikte satılması iyi bir örnektir.

Data terminal equipment (DTE)

Veri kaynağı ya da iletim noktası olarak çalışan cihaz. Bilgisayar portları, terminaller ve printerlar çeşitli DTE tipleridir.

Data terminal ready (DTR)

OTE cihazı iletişim için hazır olduğunda modemi ikaz eden bağlantı sinyalidir.

Data transfer oranı

Genelde yüksek hızlı, geri olarak veri transferi sistemleriyle anılır ve saniyede gigabitlerle ölçülür.

Datalink control

Bir data hattındaki iki terminal arasındaki bilgi transferini kuran, kontrol eden, monitorize eden ve sonlandıran protokoldür.

Dataphone digital services

2.4, 4.8, 9.6 ve Kbps data seviyelerindeki özel hatlı dijital servis.

dB (mm)

odBm’nin 1 mikrowatt’a eşit olduğu sinyal gücünün kesin ölçümüdür. dB ile karşılaştır.

dB (mm) (Decibles referenced to miliwatt)

odBm’nin 1 mikrowatt’a eşit olduğu sinyal gücünün kesin ölçümüdür. dB ile karşılaştır.

DB9, DB15, DBİ5HD, DB25, DB37, DB50

Veri komünikasyonunda kullanılan D konnektörlerin ortak adıdır. Sayılar, konnektördeki soketlerde mevcut pin sayılarını gösterir.

dBm (Decibles referenced to miliwatt)

odBm’nin 1 miliwatt’a eşit olduğu sinyal gücünün kesin ölçümüdür. dB ile karşılaştır.

DC (Direct current)

DC (Direct current).

DC direnci

Dirence bakınız.

Dedicated line

Tek bir komünikasyon hattına ayrılmış olan bir nonswitched kanal veya devre. Karşılıklı değişimler yapılmaksızın bir leasing müşterisinin özel kullanımı için ayrılan telefon hattı. Noktadan noktaya veya çok noktaya giden kiralık hat (Aynı zamanda özel hat diye de adlandırılır).

Delay line

Spesifik bir zaman aralığı için bir dalga veya sinyalin geciktirilmesi amacıyla dizayn edilen bir iletim hattı veya eşdeğeri cihaz.

Dengesiz hat

İki iletkenin gerilimlerinin toprağa göre eşit olmadığı bir iletim hattı. Bir koaksiyel kablo, bu tip hat özelliği gösterir.

Denklik biti

Bir grupta 1’lerin toplam sayısının da çift olduğundan emin olmak için karaktere eklenen bit, çift eşitlik için veya tek, tek eşitlik için, hata ortaya çıkarmak içindir.

Desibel

Bir desibel bir belin on katıdır ve güç oranının 10 kez logaritmasına, voltaj oranının 20 kez logaritmasına veya akım oranının 20 kez logaritmasına eşittir. Desibeller aynı zamanda akustik gücü ifade etmek için kullanılır. Sesin görünür seviyesi gibi, desibel sıfır dB olarak kabul edilen referans ile karşılaştırma yapıldığında gerçek bir seviyeyi ifade eder.

Devamsızlık (Discontinuity)

Rated bağlantı; kopmuş bir bağlantı (açık devre) veya özelleştirilmiş bir bağlantı karakteristiğinin zayıflaması. Geçici olaylar: Kısa süreli (geçici) kesilmeler veya akım ya da gerilimdeki kabul edilemez değişimler.

Devre

Elektrik akımını geçirmek için yapılan bir iletim sistemi.

DIN (Deutsches Institut for Normung)

Alman Standartları Enstitüsü. Bu enstitü tarafından standart haline getirilmiş bir tür yuvarlak konnektör.

Dial-up hat

İki modem arasında direkt bağlı telefon hattı ile bağlantısını geçici olarak sağlamak. Leased line (kiralık hat) ile kıyaslayın.

Dielektrik

Sinyal taşıma dizaynında kullanılan ortam.

Dielektrik gücü

Bir izolasyonun dayanabileceği voltaj (gerilim) miktarı. Genellikle mm/volt olarak ifade edilir.

Dielektrik kaybı

Alternatif elektrik alanı uygulandığında moleküler hareketler tarafından üretilen friksiyonun sonucu olarak bir dielektrikteki gücün dağılması.

Dielektrik sabiti

Materyale bir gerilim uygulandığında materyalin depolayacağı elektrostatik enerji miktarının tespit edilmesini sağlayan bir dielektrik niteliğidir.

Differential

Bir SCSI bus konfigürasyonudur ve bunda her sinyal iki tel üzerinde gönderilir.

Sinyal iki tel arasındaki gerilim farkından çıkar, istenmeyen gürültülerin elimine edilmesinden sonra. Bu tip sonlandırıcılar özellikle farklı SCSI tiplerinde kullanılmaktadır.

Digital signal processor (DSP)

Faks demodülasyonu ve sesin sıkıştırılması için kullanılan bir mikroişlemci.

Dijital loopback

Modemin DTE bağlantısındaki büklümde gerçekleşen bir test.

Dijital sinyal

İki farklı duruma sahip elektriksel sinyal.

Direct in termination (DIT)

Operatör karışmaksızın bir pbx'e gelen aramaların otomatik olarak bu pbx'e bağlı olan ve o an meşgul olmayan hatlardan birine aktarılması hizmeti.

Direct inward dialing (DID)

Operatör karışmaksızın dışarıdan gelen bir aramanın, arayan kişinin dahili numarayı girmesiyle istediği kişiye ulaşmasını sağlayan hizmet.

Direct inward system access (DISA)

Bir pbx sistemine gelen aramaların özel bir networke aktarılmasına izin veren sistem. Bu giriş çoğunlukla bir arama şifresiyle sınırlandırılır.

Direnç

DC çevrimlerinde, bir malzemenin tersi akım atışını öngörür, ohm ile ölçülür. AC çevrimlerinde rezistans, empedansın gerçek komponentidir ve ölçülen değerden daha yüksek olabilir.

Disconnect supervision

Yerel kullanıcıya uzaktaki kullanıcının bağlantısının kesildiğini gösteren protokol.

Diskless workstation

Bir networkte yerel değil de uzaktaki bir server’ın yardımıyla çalışması aktif hale gelen sistem.

Dispersion

Bir optikal fiberdeki bant genişliği sınırlamalarının nedeni. Bu, fiberin uzunluğu boyunca giriş darbelerinin genişlemesine neden olur. İki ana türü ise; a) mode dispersion: Bir multimode fiberdeki optik yol uzunluğundan dolayı oluşan, b) materyal dispersion: Dalga kılavuzlu malzemede değişik dalga boylarında farklı gecikmelerden oluşan malzeme yayılması.

Dissipation

Kullanılamayan ya da kayıp enerji; örneğin devrede oluşup kullanılmayan ısı gibi.

Disturbed conductor

Bir başka iletken veya kaynak tarafından üretilen enerjiyi alan iletken; örneğin durgun (quret) hat.

Disturbed kablolar

Bir CATV sisteminde dağıtım amplifikatörüyle drop kablosu arasındaki iletim kablosu.

Downline loading

Kontrol edilmekte olan bir cihazdan diğerine konfigürasyon parametreleri ve işletme yazılımları gönderme.

Driver

İşlemci kontrolündeki bir yazılım modülüdür ve bir bilgisayarın herhangi bir kısmındaki giriş/çıkışı yönetir.

Drop

Yatay kablolama sistemine tek kanal eklenmesidir (duvar montaj, coupling, MOD-MOD adaptör).

Drop cable

Bir CATV sistemindeki dağıtım kablosundan bir konuta giden iletim kablosudur.

D-Sub connector

Yaygın olarak kullanılan bir konnektör grubudur ve ismini D şeklinden almıştır. Özel konnektör ölçüsü için bir harf ve pin konfigürasyonu için de bir rakam daha alırlar. Örneğin DB-15 konnektör, B ölçüsünde 15 pin konfigürasyonunda olan bir D-sub konnektördür.

D-TYPE

RS232-C, RS423 ve RS422 komünikasyonu için kullanılan standart konnektördür. En çok 9, 15 ve 25 konfigürasyonlarında kullanılır.

Dual package (DIP)

İki nokta arasındaki leadleri açıp kapaktan switch(anahtar). Genelde cihazları konfigüre etmek için kullanılır.

Dual tone multifrequency (DTM)

Tuşlu telefonlarda yapılan aramaları sağlar. Avrupa'da multifrequency pushbutton (MFPB) olarak bilinir.

Dumb terminal

Dummy load

İletim hattının ya da dalga yolunun sonunda iletilen enerjiyi ısıya dönüştüren bir devre. Böylece ışık kaynağına enerjinin geri dönmesi önlenir.

Dust cap/Toz koruma kapağı

Bir konnektöre takılan toz ve yabancı cisimlere karşı koruma yapan filtre.

E

E1

2,048 Mbps de dijital iletişim için yapılmış olan bir Avrupa standardı. Yoğunluğa göre 31-64 KB kanalları mevcuttur.

ECHO

İletilen verinin aslına dönüşmesi.

EIA (Electronics Industries Association)

(Elektronik Endüstrileri Birliği) Elektriksel ve bağlantı cihazlarının fonksiyonel karakteristiklerini özelleştiren bir ABD standardıdır. RS ön ekiyle önerilen yayınlardır (RS-232, RS-485 gibi). Şu anda FIA veya EIA/TIA ön eki ile bu standartlar dizayn edilmektedir.

EIA/TIA T568A

EIA/TIA 568 standardınca belirlenmiş olan, iki benzer fakat birbirleriyle uyumlu çalışmaları mümkün olmayan bükümlü perli kablonun telleriyle RJ-45 konnektörleri birleştirme metotlarından biri. ISDN’e göre, 568A’da 2. peri 3 ve 6 no.’lu pinlere, 3. peri de 1 ve 2 no.’lu pinlere bağlamak gerekir. EIA/TIA 568B kadar yaygın kullanılan bir metot değildir. EIA 568A, EIA Ticari Binalar İçin Kablolama Talimnamesi Taslak 9.0’da belirtilen en yeni UTP data kablolaması sonlandırma şeklidir (uluslararası ISDN standardı). Bu, 2 ve 3 no.’lu perlerin yerlerini değiştirmek dışında T568B’ye benzer. Bu durum iki per yerine tek bir 568B periyle USOC prosedürüne göre uyuma imkân sağlamaktadır. EIA/TIA 568A, EIA/TIA 568A ve 568B bir RJ (registered jak) plugdaki 1, 2, 3 ve 6 no.’lu pinleri kullanır.

EIA/TIA T568B

EIA/TIA 568 standardınca belirlenmiş olan, iki benzer fakat birbirleriyle uyumlu çalışmaları mümkün olmayan bükümlü perli kablonun telleriyle RJ-45 konnektörleri birleştirme metotlarından biri. EIA/TIA 568A ve 568B’de, 1 ve 2 no.’lu pinler, 3 ve 6 no.’lu pinler, 4 ve 5 no’lu pinler ve 7 ve 8 no.’lu pinler perlenir. 10BaseT’ye göre, 568B’de 2. peri 1 ve 2 no.’lu pinlere, 3. peri de 3 ve 6 no.’lu pinlere bağlamak gerekir. Benzeri olan EIA/TIA-568A’dan daha yaygın olarak kullanılır. EIA 568B, tüm dünyada yapılan yeni data kablolama uygulamalarında en çok tercih edilen prosedür olmaktadır. Aynı zamanda IEEE 802.3 ile tarif edilen bükümlü per üzerindeki 10Base-T Ethernet standardı ile de uyumludur. Bu prosedür sadece 8 tel polarizasyonlarında uygulanabilir (WE8W ve WE8K). 568B prosedüründeki 1 no.’lu per ile 3 no.’lu per, USOC prosedüründeki 1 ve 2 no.’lu perlere karşılık gelmektedir; böylece 2-perli sistemlere (örneğin analog ses sistemleri) uyumlu çalışma sağlanabilir. EIA/TIA 568B, pin 1, 2, 3 ve 6’yı kullanır. EIA/TIA 568A ve 568B’de 1 ve 2 no.’lu pinler, 3 ve 6 no.’lu pinler, 4 ve 5 no.’lu pinler ve 7 ve 8 no.’lu pinler perlenir.

Elastomer

Bükülüp ya da eğilip daha sonra eski boyutuna dönebilen materyaller.

Electromagnetic/

Elektromanyetik

İletkenlerdeki elektron hareketinden dolayı oluşan elektrik ve manyetik alanların kombinasyonu.

Electromagnetic compatibility (EMC)

Elektromanyetik uyumluluğu.

Electromagnetic coupling

Değişken manyetik alan ile enerji transferi indüktif coupling.

ELFEXT

Eşit seviyeli Far-End crosstalk (dB) (Equal Level) FEXT zayıflamasından çıkarılmıştır (En uzak noktadaki ACR).

Elongation

Kablonun ya da telin uzunluğunun boyuna baskıdan dolayı artması.

EMF

Elektromotor kuvveti (voltaj). Genellikle kapalı bir devredeki iki nokta arasında uygulanan ve buradan bir akım geçişini sağlayan terim olarak ifade edilir. Gerilim; (voltaj) volt, milivolt, mikrovolt ve kilovoltlar mertebesinde ölçülür. Elektromotor kuvveti (emf), potansiyel, potansiyel farkı ve gerilim (voltaj) genelde gerilim (voltaj) olarak geçen aynı değerlerdir.

EMI

Elektromanyetik etkileşim. Veri iletişimini çok olumsuz etkileyecek olan gürültüleri filtre etme. Aydınlatma sistemleri veya elektrik motorları, bu istenmeyen gürültüyü üreten unsurlar olarak sayılabilir.

Emilme

Optikal gücün ısıya dönüşmesi sonucu fiber optikteki zayıflamanın miktarı.

Empedans

Bir devrenin alternatif akımın akışına döngünün öngördüğü toplam pozisyon veya belli bir frekansta değişen herhangi bir değişken akım. Bir ekipman parçasından diğerine sinyalin ideal transferi.

Empedans match

Devre, kablo veya bağlandığı cihazın empedansıyla aynı belirli bir devre, kablo veya komponentin empedans şartı.

Endüksiyon

Voltaj fenomeni, manyetik alan veya bazı alanların kaynağından kuvvet çizgileriyle bir objede üretilen elektrostatikyük.

Endüktans

Tel etrafındaki manyetik alanda elektrik akımı depolayabilen tel özelliği. Tel bobinlemeyle etki yoğunlaştırılabilir. Henry ile ölçülür.

Environmentally sealed

Conta, sıkıştırma ipi, nem, toz kir gibi dış etkileri engelleyip sistemin performansının azalmasını önleyen sistem.

Ekolayzer

Modemler tarafından kullanılan ve telefon hattından dolayı oluşan gürültü ve parazitleri önleyen bir cihazdır.

Ethernet

İlk olarak Xerox tarafından yapılan DEC ve Intel tarafından geliştirilen ve IEEE 802.3 standartlarıyla belirlenen bir network standardı. Ethernet ile bus topolojisinde bulunan 1024 PC’yi birbirine bağlamak mümkündür. 10 Mbps veri alışverişine imkân tanıyan bir sistemdir.

ETP

Elektrolitik Taugh Pitch denen bakırın inceltilmesi işleminin kısa adıdır. Bu işlemle %99,95 saflıkta ve yüksek iletkenliğe sahip bakır elde edilir.

Expanded polyethlene

Genişletilmiş veya köpük polietilen, polietilen bir ortamdaki gaz sıkıştırılmış ayrı hücrelerden oluşur ve dielektrik yapısının istenen azaltmayı yapmasını sağlar.

Extended binary coded decimal interchange code (EBCDIC)

EBB-see dick olarak ifade edilir. Önceleri IBM cihazlarında kullanılan 8 bit karakter kodudur; bu kod 256 farklı bit şeklinden ortaya çıkar. ASCII ile karşılaştırın.

Extended capabilities port (ECP)

Yüksek hızlı sinyalleme metodu.

F

Farad

Bir volt gerilim uygulandığında 1 coulomb yükün saklandığı kapasitenin birimi.

Fast ethernet

100 Mbps ethernet tabanlı network tablosu.

Fast ethernet packet multiplexing

Ses, faks, asenkron, senkron, video ve LAN sinyallerini dinamik olarak bir komünikasyon kanalında toplayan ve uzak networklerde %95 daha verimli çalışma imkânı veren bir teknik.

Fax demodulation

Bir ses hattındaki bir grup 3 faks sinyalini kontrol edip hızını 64 Kbps’den 9.6 Kbps’ye dönüştürerek veri hattında iletimini sağlama tekniği. Diğer taraftan da faks tekrar düzenlenip ilgili cihaza iletilecektir.

Faks ortak kullanım cihazı

PSIN ve multiserver network arasında bir faks makinesinin ortak kullanılmasına imkân tanıyan cihaz.

Faz

Dalgalar arasındaki açısal ilişki.

Faz değişimi

İki alternatif akım arasındaki devre ilişkisinde değişim.

Federal Communication Comission

Amerika'da gerek eyaletler arası gerekse uluslararası komünikasyon sistemleriyle ilgili düzenlemeleri gerçekleştiren ve ABD hükümetine bağlı olan bir kuruluştur.

FEP

Fluorinate etilen propilen; elektrik izolasyon özellikli, kimyasal ve ısı dirençli termo plastik malzeme.

Ferrous

Demir içeren ve/veya demirden oluşan, demirli bir metal manyetik özellikler ortaya koyar.

Ferul

Bağlantı veya sonlanma için hizalamada fiberi tutan tüp. Bu tüp, bir konnektör veya mekanik bir bağlantının parçası olabilir.

FEXT

Far-End Crosstalk (dB) - Perlerde croosstalk’a neden olur, kablonun ucunda ölçülür.

Fiber distributed data interface (FDDI)

100 Mbps’e kadar değişen verilerle birlikte fiber optik linkler için ANSI standardı. Saniyede 100 megabit yerel alan ağı için standart.

Fiber kanalı

Tartılabilir, yüksek hızlı, seri data transferi arayüzü standardı.

Fiber optik

İletişim ve sinyal için optik fiberlerden ışık geçişi.

Fider kablosu

Bir CATV sisteminde ana amplifikatörlere giden ana iletim kablosu. Ana kablo olarak adlandırılır.

File transfer protocol (FTP)

Bir ağ üzerinde dosyaların kopyalanmasına izin veren üst seviye TCP/IP servisi.

Fillers

Esneklik, yuvarlaklık,gerilim kuvveti veya bu üçünün açığa çıkartılması için izole iletken veya optik fiberler ile kablolanmış iletken olmayan komponentler.

Filtering

Yerel alan ağı teknolojisinde, taşıma için gerekli kriterleri karşılayamayan paketleri atmak.

Firewire

400 MBps, dijital kameralar, kameralar ve video konferans ağları gibi yüksek bant genişliği gerektiren uygulamaları hedefler. 63 alete kadar destekler ve hafıza veya CPU kullanmadan eş cihaz iletişimini destekler. Doğru plug/playve tree-like durumunu daisy zinciri için vesistem operasyonunu bozmadanaletler bağlantı kurabilir veya bağlantı kuramaz durumdadır.

Firmware

Aletin yalnız okunabilir hafızasında uzun dönem için saklanan emirleri işleme geçirmek.

Flange

Bir konnektörün çevresini geçen projeksiyon ve konnektörü bir panele veya çift konnektöre tutmak için deliklere sahip olmak.

FM

Frekans ayarlaması.

Foam polyethlene

Gelişmiş veya foam polietilen,orta polietilende inert gazlı bağımsız kapalı hücrelerden oluşmuş dielektrik sabitinarzu edilen azalmasıyla sonuçlanır.

Forced bağlantı

İki network kanalı arasında bağlantı.

Forced perfect terminator

Host adaptör tarafından sağlanan güçte varyasyonlar için kompanse edebilen deviri kapsayan sonlandırıcı tipi; kompleks SCSI sistemlerinin bus empedansındaki değişiklikler kadar iyidir.Forced perfect terminatörler, özellikle yüksek hız sistemleri için çoklukla tavsiye edilir.Birçok değişik kablo arasında değişiklikleri kompanse etmek için empedansını değiştirir. Artı troubleshotting için LED vardır.

Form feed (FF)

Gelecek sayfanın başına gitmek için sonlandırma cihazına bildiren kontrol karakteri.

Fox message

THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG. 1234567890 Bir multiplexer içinde fox message oluşturucu içinde üretilen test mesajı.

Frame relay

Yüksek hız, gizli paket switchleme teknolojisi, WAN’lar için kullanılan, LAN-LAN bağlantıları için popüler olan anahtarlanmış gerçek network topolojisine dayanır. Paket network servisi, transmisyonu hızlandırmak için dijital transmisyonlarda veri güvenilirliğini sağlar.

Eski X.25 networklerinin aksine, FRAME Relay datanın doğru olduğunu farzeder ve header’a gelir gelmez hata kontrolü başlar. Frame relay servisleri T1 ve DDS bağlantılarıyla önerilir.

Frekans

Bir saniyede periyodik hareketin meydana gelme sayısı.

Frekans ayarlaması

Taşıyıcı frekansını ayarlamak için genişliğin sabit kaldığı fakat taşıyıcı frekansının, ayarlanabilir sinyalin genişliğine oranlı olan frekansla yer değiştirmesiyle ilgili plan. Bir fm yayını, atmosferik ve insan yapımı engellemeye bağışıklık kazanmıştır.

Frekans tepkisi

Etkin kullanılabilecek frekansların serisini belirten cihazın karakteristiği.

Fresnel yansıması

Geri yansıma, optik return loss, hava ve camın refraktif indislerinin farkı nedeniyle oluşmuş fiberin parlak ucundan yansıyan ışık. Tipik olarak %4 ışık olayı.

Full duplex (FDX)/Tam dubleks

Eş zamanlı, iki yollu, her iki yönde bağımsız transmisyon.

Fusion splicer/Füzyon ekleme

Fiberleri kullanarak veya ağırlıklandırarak fiberleri ekleme.

G

G.703

Dijital yüksek hız devirlerini arayüzleme için genel standart. 1,544 Mbps ve 2.048 Mbps data oranları için özellikleri içermektedir. Her ne kadar G.703 2.048 uygulamaları için G.703 normal olarak refere edildiyse de.

Gateway

İki yerel alan ağını birleştiren yazılım-donanım birleşim TCP/IP LAN ve SNA mainframe’i gibi değişik protokolleri çalıştırır.

Gigabit Ethernet

Yüksek hız ağ veri transfer protokol standardı (IEEE 802.3z).

GigaHertz (GHz)

1 milyar hertz'e eşit frekans birimi.

Graded-index fiber

Core’un refraktif indeksinde cladding’i azaltmaya yönelik, parabolik eğri şeklinde multi-mode optik fiber çeşidi.

Gürültü

Bir kablo veya devrede, sistemden normal olarak geçen sinyali engelleyen herhangi bir dış sinyal.

H

Half-dublex

Her iki yönde de transmisyon -eş zamanlı olmadan- paketlerin gönderilip alınmasına değişik zaman aralıklarında izin verir. Full dubleks ile kıyaslayınız.

Hand-shaking

İki cihaz arasında önceden belirlenen sinyallerin değişimi, bir bağlantı sağlamak veya akış kontrolü sağlamak. Genelde iletişim protokolünün bir parçasıdır.

Hardware reset

Akım konfigürasyonunu kaybetmeden tarihi ve zamanı sabitlemek.

Harmonik

25 peri bağımsız 4, 6 veya 9 modüler kanala çeviren ve birleştirilmiş besleyici kablonun sonuna eklenmiş cihaz.

Header

Kablo veya patch cord eki için izin veren devir kafesi iğneleri.

Heat-shrinkable

Çapraz bağlanmış plastik malzeme çeşidi. Tüpleri, yenleri, filmleri veya kaplamak için büzülen plastiğin diğer şekillerini, bağlantılarını, eklentilerini, sonlanmalarını ve diğer konfigürasyonlarını korur veya izole eder.

Henry

1 saniyede 1 amper oranında akım değiştiğinde voltajdan bir birim düşüklük üreten pratik bir endüktans birimi.

Hermetic

Hava geçirmez, hermetik pakette olduğu gibi dış etkilere dayanıklı,metalden metale veya kaynak satışlı paketleri anlatmak için kullanılır.

Hermetic seal

Hermetik olan konnektörler genellikle çift kontak konnektörleridir, kontağın konnektöre cam veya diğer malzemelerle birleştiği ve özel uygulamalar için 1 atmosfer basınçta 1.0 mikro konnektöründen maksimum gaz sızıntısı oranına izin verir.

Hertz (HZ)

1 saniyede bir sinyalin yaptığı kutuplaşmadaki değişim sayısı. Frekans belirtisi, saniyedeki döngülerin yerini alır.

HF (High frequency)

Yüksek frekans; Federal İletişim Komisyonu tarafından dizayn edilmiş radyo spektrumunda 3’ten 30 Mhz’e bant genişliği.

Hibrid kablo

İki veya daha fazla fiber çeşidini içeren fiber optik kablo; 62,5 µm multi-mode ve single-mode gibi.

High speed serial data connector (HSSDC)

Yüksek hızlı seri veri konnektörü. Yüksek hız seri data konnektörü ve kablo tüm korumadır, kontrollü empedans fiber kanalı, SSA uygulamaları ve diğer öteki standartlar için düşünce aşamasında olanlar için sistemin bağlantısını kurar.

High-level data link control (HDLC)

Yüksek seviye veri bağlantısı kontrolü. ISO tarafından tanımlanmış uluslararası standart iletişim protokolü.

Home page/Ana sayfa

Bir web sitesinin temel sayfası ve siteye bağlanıldığında ilk görüntülenen sayfa. Genelde diğer sayfalara linkler bulunur. Bu linkler o sitenin içinde de, başka sitelerde de olabilir.

Home run

Dağıtım çerçevesindeki nokta.

Horizontal cable/Yatay kablo

İş istasyonu prizi ve haberleşme çevrimi arasında kullanılan kablo.

Host computer

Bir veri iletişim sisteminde merkezi bilgisayar. Sistemin data prosesleme fonksiyonlarını elinde tutar: ölçüm, veritabanı erişimine arabuluculuk ve özel sistem-özel programları işletme gibi.

Hub

Yıldız topolojisi ağı veya kablolama sisteminin çekirdeği.

Hum

Bazı iletişim ekipmanlarının sesinde mevcut olan ve saniyede 60 veya 120 döngüyü anlatan süre.

Hücresel polietilen

Genişletilmiş ya da köpük polietilen, polietilen bir ortamda tek tek kapalı atıl gaz bırakılan hücrelerden oluşan, devamlı dielektriğin istendiği kadar azalması sonucudur.

Hypertext Markup Language (HTML)

Herhangi bir sistem tarafından okunabilen World Wide Web üzerinde dökümanlara izin veren kodların standart seti.

Hypertext Transfer Protocol (HTTP)

World Wide Web’de döküman transfer etmek için kullanılan protokol.

I

Akımı dizayn etmekte kullanılan sembol.

I/O interconnection

Girdi/çıktı arayüzü.

ICEA(Insulated Cable Engineers Association)

Izole Kablo Mühendisleri Birliği.

IDC (Insulation Displacement Contact)

İzolasyon yer değiştirme kontağı için kısaltma.

IEEE (Institute of Electrical and Electronical Engineers)

Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü.

IEEE 1284

Bir PC ve dış ikinciller arasında orijinal paralel porttan 10 ila 50 kez daha hızlı transfer eden yüksek hız çift yönlü iletişim sağlayan kişisel bilgisayarlar için çift yönlü genişlemiş paralel arayüz için standart sinyalleme metodu. ECP (Extended Possibilities Port/Genişlemiş İmkânlar Portu) -EPP daisy zinciri yetenekleriyle birlikte. ECP yeni bir yüksek hız sinyalleme metodu kullanmaktadır. EPP (Enhanced Parallel Port/Genişletilmiş Paralel Port) hızlı, çok yönlü printerlar (HP laserjet IV&V, TextronixPahasers, Lexmark Optra, IBM 4029 veya 4039, Texas Instruments Microlaser Pro 600)

IEEE 1394

IEEE 1394 yeni bir teknolojidir. Firewire, 100 Mbps’den 400 Mbps’ye kadar değişen aralıkta transfer oranıyla birlikte dijital kamera, kamera ve video konferansla ağlar gibi yüksek bant genişliği gerektiren uygulamaları hedeflemektedir. 63 cihaza kadar destekler vesistem hafızası veya CPU zamanı kullanmadan eş cihaz iletişimine imkân tanır. Daisy zinciri için doğru plug/play, tree-like durumu ve sistem operasyonunu bozmadan cihazlar bağlanıp çıkartılabilir.

IEEE 802.12

100 VG için fiziksel tabaka standardı.

IEEE 802.3

Ethernet için IEEE standardı. LAN’da bus topolojisinde CSMA/CD erişim metodunu kullanan fiziksel tabaka standardı; 10 BASE-T, 100 BASE-T, ethernet ve starlan için fiziksel tabaka standardı.

IEEE 802.5

Token ring için fiziksel tabaka standardı. Ring topology LAN üzerinde token passing erişim kullanan fiziksel tabaka standardı.

Impedance matching transformer

Bir devrenin diğerine empedanslarını eşleştirmek için dizayn edilmiş dönüştürücü.

Input empedansı

Kaynak kesildiği zaman, yükseltici veya transmisyon hattının giriş terminalleri arasındaki empedans. Devir, sinyal seviyesi ve frekans tanımlanmalıdır.

Input seviyesi

Ekli telefon ekipmanından elde edilen ilişkili analog sinyal gücü.

Insertion loss/Ekleme kaybı

Sistemin çıktısını önceden tanımlayarak ve cihazın sisteme eklenmesinden sonra bir kablo veya komponentin zayıflama ölçüsü.

Insulation crimp

Bir telin izolasyonu etrafında oluşturulan terminal eklemesi veya temasının alanı.

Insulation displacement connector

Sonlandırmayı tamamlamak için iletkenin yerini alacak düz kablo için kontaklarıyla beraber kütle sonlanma konnektörü.

Integrated service unit (ISU)

CSU ve DSU’nun fonksiyonlarını birleştiren bir cihaz.

Integrated Services Digital Networking (ISDN)

Bir ağ üzerinde ses, veri ve video dijital transmisyonuna izin veren public-switchli servis içinCCITT tanımlı standart. Ses, veri ve video bağlantısında kullanılır. 144 Kbps ve 1.544 Mbps’de karışık dijital transmisyon servis çeşitlerini barındıran ağ için bir CCIT standardıdır. Ses, video ve veri sinyallerini mevcut telefon ağlarının üzerinde yollayan iletişim standardı.

Interferans

İstenmeyen tepkileri diğer elektronik ekipmana tanıtan elektriksel ve elektromanyetik ortamın gürültüleri.

International Electrotechnical Commission (IEC)

Teknoloji standartlarını yerleştirmek için ISO ile işbirliği yapan bir organizasyon.

International Telecommunications Union (ITU)

Telekomünikasyon standartlarını yerleştirmekten sorumlu Birleşmiş Milletler örgütü. CCITT’nin yerini almıştır.

Internet

1) Birçok küçük ağdan oluşmuş büyük ağ. 2) Eğitimsel, bilimsel ve ticari kurumları birleştiren ağların uluslararası ağları.

Internet Service Provider (ISP)

Dial-up Internet erişimini sağlayan kurum veya organizasyon.

ISO

Uluslararası Standartlar Organizasyonu; bilgisayar standartlarını ilerleten ve ağ iletişimi için OSI modelini geliştiren kurum. Bilgisayarlar, veri iletişimi ve diğer alanlar için dünya çapında standartları geliştirme ve kurmaktan sorumlu uluslararası "Ana Kuruluş".

ISO 9000

İş pratiklerinde kalite güvenceyi sağlamak için, 1987’de başlayan ve ISO tarafından onaylanan uluslararası standartlar grubu (ISO- 9001, -9002, -9004 vb.). Birçok mal ve servisi satabilmek (veri iletişim ekipmanı ve servisi)ve özellikle devlete satabilmek için uluslararası standartlar grubu (ISO-9001, -9002 ,-9004 vb.) Black Box Şirketi ve birçok şubesi ISO-9001 sertifikalıdır.

İletişim protokolü

Bir veri yolundaki kablo, komponentler arasındaki komünikasyonu ve iletilen verilerin sağlıklı olarak iletildiğini kontrol eden protokoldür.

İletken

Bir noktadan diğerine elektrik enerjisini taşıyan, genelde metal olan materyal.

İletkenlik

Bir materyalin elektronların geçişine imkân verme yeteneği; bir birime uygulanan voltaja (gerilim) bağlı olarak geçen akım ile ölçülür. Öz direncin karşıtıdır.

İvme yaşlanması

Uzun zaman sonra oluşan koşulların daha kısa zamanda simüle edildiği bir test.

İzolasyon

Yakın elektrik komponentlerini ayırmak için kullanılan iyi elektriksel özellikleri olan bir malzeme: kablo iletkenleri ve devre komponentleri gibi.

İzolasyon direnci

Bir izolasyon malzemesiyle ayrılmış iki iletken arasındaki elektriksel direnç.

J

Jack

Devre bağlantısı yapmak için bir prizin takıldığı birleşim cihazı. Jak bunun yanında prize takıldığı veya çıkartıldığı zaman anahtarlama fonksiyonlarını gerçekleştirmek için açıp kapatan temaslar içerebilir.

Jacket

Bir kablonun dış kaplaması.

Jumper/Atlama kablosu

İletkenin kısa uzunluğu veya terminaller arasında veya devrede bir boşluk etrafında bir bağlantı yapmak için kullanılan düz kablo.

K

Kablo

Bir standart iletken (izoleli veya izolesiz) ya da diğerlerinden izole edilmiş iletken kombinasyonudur.

Kablo donanımı

Bir kablo bütünü ve birleştirilmiş donanımı.

Kanal

Uç çıkışı ve patch panel ile birlikte her bir uçta patch corda sahip en fazla 100 m uzunlukta olan yatay kablo.

Kanal

Çıplak tel veya kablonun ilerlediği metal veya plastik kanal. Tel veya kabloyu koruma amaçlı kullanılır ve metal olanları kabloyu yangın tehlikesine karşı da korur.

Kapasitans

İletkenler arasındaki bir dielektrik materyalin bir potansiyel farkı ile enerji depolayabilmesi özelliğidir. Ölçü birimi faraddır. Kablo kapasitansı genelde picofaradlar seviyesinde ölçülür.

Kapasitif crosstalk

Bir iletkenin bir veya birden fazla diğer iletkenler üzerinde elektrostatik alan kuplajından dolayı oluşturduğu crosstalk veya etki.

Kapasitif reaktans

Kapasitör, kablo veya devrenin kapasitif olmasından dolayı alternatif akıma karşı gösterilen dirençtir. Ohm olarak ölçülür ve 1/6,28*f*c ile (f=frekans c=kapasitans) ifade edilir.

Kapasitör

Bir dielektrik materyalle ayrılmış iki iletken yüzey. Kapasitans değeri; bu iletken yüzeylerinin alanı, dielektrik materyal tipi ve iletkenler arasındaki mesafeye bağlı olarak değişir.

Kategori

TIA/EIA tarafından belirlenen ve kablonun iletim performansını gösteren bir değerdir.

Kayıp miktarı

Linkte kaybedilen güç miktarı. Verilen bir linkle tolere edilebilecek kaybın maksimum miktarı zamanlarında çoğunlukla kullanılır.

Kbps

Bir saniyedekikilobit sayısı. Bir saniyedeki 1,000 bit.

KEV

1000 elektron voltu.

Kevlar

Bkz: Aramid iplik.

Key telephone system

Kullanıcıların giden ve gelen telefonları dışarı çıkmak için 9 kullanmaya gerek olmaksızın push butonlarıyla seçmelerine izin veren telefon sistemi.

Kılıf

İletkenler için mekanik koruma sağlamak için izole iletkenler üzerine dış kılıf kaplama. Korumalı transmisyon hattının dış iletme yüzeyi olarak da bilinir.

Koaksiyel kablo

Bir metalik tüp veya koruma içine yerleştirilmiş bir iletken (koruyucu veya tüpten dielektrik malzemeyle ayrılmış) ve izole dış kılıftan oluşan silindirik iletim hattıdır.

Konnektör

Bir tel veya kablodan bir diğerine elektrik akımının geçmesine izin vermesi için dizayn edilmiş olan bir devre. Bir konnektör kablo veya telde herhangi bir bozulma, kırılma olmaksızın başka bir kablo veya devreye veri ve elektrik akımı geçişini kesebilir.

Konnektör donanımı

Kontaklarıyla birlikte diğer aksamlarını da bulunduran konnektör devresi.

Konsantratör

Bir veriyi iki veya daha fazla kanala daha düşük hızlı olarak aynı anda bölen ve bunu kanal boşluğunun kullanımına göre maksimum olarak tüm sisteme tahsis ederek yapan devre.

Kontak

Bir çoklu devre konnektöründe kullanılmak için dizayn edilmiş elektriksel iletkenliği olan bir komponenttir.

Kontrol karakteri

Bir fonksiyonu açmak, kapamak veya modifiye etmek için kullanılan bir karakter.

Kord

Esnek izole edilmiş kablo ve sonlandırılmış kablo.

Koruma kılıfı

Koruma malzemesiyle kaplanmış bir kablonun optik yüzdesi.

Kromatik dağılım

Işık hızına bağlı dalga boyu uzunluğunun neden olduğu bir darbenin optikal dalga yolundaki anlık yayılmasıdır.

KV

Kilovolt (1000 volt).

L

L

İndüktans sembolü.

LAN/Yerel alan ağı

Yerel alan ağı. Küçük bir alana servis yapmak için tasarlanmış herhangi bir kullanıcı sayısını birleştiren veri ağı.

Lay

Tek bir tel veya iletken için bir tel veya kablo ekseni boyunca bir iletken veya kablonun ekseni etrafında tam bir tur yapabilmek için ölçülen uzunluk.

Lay direction

Kablonun ekseni boyunca bakıldığında bir kabloda spiral bükümün ilerlemesinin yönü. Yayılma yönü sol veya sağ olabilir.

Lazer

Dar bir ışıkla uygun ışık kaynağı ve dar bir spektral bant genişliği (2 nm kadar).

LCL/Boylamsal dönüşüm kaybı

Boylamsal dönüşüm kaybı. Yakın kenarda dengelenmemiş zayıflama. Ortak moda yakın kenarda güç beslemesi. Farklı modda yakın kenarda ölçülen birleştirilmiş güç.

LCTL

Boylamsal dönüşüm transfer kaybı = Uzak kenarda dengelenmemiş zayıflama: Ortak modda ve farklı modda uzak kenarda ölçülen birleştirilmiş güç.

Leased line/Kiralık hat

İçdeğişim switch ayarlamaları olmaksızın, kiralayan müşterinin herkese açık olmayan kullanımı için reserve edilmiş telefon hattı. Leased line, noktadan noktaya veya çok noktalı olabilmektedir (Özel hat da denilebilir.)

LF (Low frequency)

Alçak frekans. Federal İletişim Komisyonu tarafından dizayn edilen radyo spektrumunda 30’dan 300 kHz'e kadar değişen frekans bandı.

Light emitting diode/ LED kaynağı

P-N birleşimiyle oluşan uygun ışık gönderen yarı iletken cihaz. Işık yoğunluğu elektriksel akıma açık bir şekilde oransaldır.

Line driver

50 feetin RS-232 limitinin arkasında uzun miller boyunca kablo uzunluklarının üzerinde transmisyon için bir DCE cihazı. Sapan atışları yeniden biçimlendirmektedir. Limitli uzaklık modemi veya kısa çekim modemi olarak da isimlendirilebilir. Artan uzaklık üzerinde güvenilir transmisyon sağlamak için dijital sinyal konumlayan sinyal dönüştürücü.

Line feed (LF)

Terminale gelecek hatta gitmesini söylemekte kullanılan kontrol karakteri.

Line impedance/Hat empedansı

Bir transmisyon hattının terminalleri boyunca ölçülen empedans; seyrek olarak hattın karakteristik empedansıdır.

Link

İş İstasyonu prizlerini içeren yatay kablo ve telekomünikasyon odasında patch panel ve test için her iki uçta 2 metre kablo.

Local area network/ Yerel alan ağı

Yüksek veri oranlarına azaltımla (100 Kbps’den 155 Mbps’ye) sınırlı bir coğrafi alana sınırlandırılan veri iletişim sistemi (6 mile veya 10 km’ye kadar). Alan; tek bir binadan, birkaç binadan veya kampüs tipi düzenlemeyi öngörür. Ağ, bazı switchleme teknolojisi çeşitlerini, ortak taşıyıcı devir kullanmaz, her ne kadar toplu ve özel networklere sahip olsa da kullanılmaktadır.

Local talk

Apple Bilgisayar'ın Apple talk mimarisine dayanan tescilli yerel alan ağı.

Loopback

İletilen sinyalin tüm veya bir kısmının veri iletim linki veya ağı boyunca gönderen cihaza geri döndüğü tanımlı test tipi. Loopback testi iletilen sinyalle geri dönen sinyalin karşılaştırılmasına izin verir. Test edilen cihaza test mesajları gönderilir. Mesaj orijine geri döner ve orjinal ileticiyle karşılaştırılır. Loopback testi yerel takılan cihazla veya iletişim döngüsü üzerinde uzaktan kumandayla iletilir.

Loose tube

Kablolanan bir fiberi çevreleyen, çoğunlukla su bloklama jeliyle doldurulmuş koruyucu tüp.

Loose tube kablo

Kablo dizaynı tipi; öncelikle bina dışı kullanım için: Bir veya birden fazla fiber, sert plastik tüplerin içerisindedir. Fiberler 250 mikrona bufferlanmıştır.

Low voltage differential signals (LVDS)

Düşük voltaj fark sinyalleri chip-gücü tüketimini azaltır.

M

mA

Miliamper (bir amperin binde biri).

MAC Address

Her bir aktif altyapı sistemi son istasyona ayrılan tek adres (adaptörler, anakart üzerindeki yerel alan ağı, switch portları ve router portları). OSI DataLink tabakanınalt tabakası için IEEE özelliği; CSMA/CD ve Token Ring MAC’lerin çeşitleridir.

Macrobending

Microbending’dekinin tersine, düz bir çizgiden makroskopik eksenel farklılıklar.

Mainframe

Geniş yazılım ve çevresindekileri içeren geniş ölçekli bilgisayar sistemi.

MAN

Metropolitan alan ağı. Şehir alanı veya benzer bir alana hizmet etmek için planlanan veri ağı.

Management Information base

SNMP - Uygun olmayan yönetim cihazları tarafından kullanılan bilgiyi depolayan nesnelerin veritabanı.

Mark

Asenkron transmisyon için trafik olmadığını gösteren binary durum.

Matched impedance

Bir devrenin empedansının diğerine eşit olduğu durumda iki devrenin eşleşmesi.

Mate

Normal çekici modda iki konnektörü birleştirmek.

MATV

Ana anten televizyonu için kısaltma.

MB

Moisture barrier. Kendine ve dış polietilen kılıfa birleşen, vaportight nem bariyeri sağlayan alüminyum veya çelik şerit.

Mbps

Saniye başına megabit, bitlerin sayısı, bir saniyede iletilen milyon bit.

Mechanical splicing/ Mekanik ekleme

Sürekli bir sinyali sağlamak için iki fiberi mekanik olarak bir araya getirmek. Elastomer eklemeler mekanik eklentinin bir örneğidir.

Medium dependent Interface (MDI)

Segment ve MAU arasında mekanik ve elektrik arayüz.

Megahertz (MHz)

Bir milyon hertze eşit frekans birimi (bir saniyede bir milyon hertz).

Merkezi ofis

Kullanıcı devreleri ile switch cihazlarının sonlandırıldığı yer.

Micron/Mikron

Metrenin milyonda biri.

Microwave

Uzak kızılötesi ve geleneksel radyo frekans oranı arasında olan elektromanyetik spektrum bölümü. Mikrodalga frekans oranı 1 GHz’den 300 GHz’e erişmektedir. Mikrodalgalar genellikle noktadan noktaya bağlantılarda kullanılır; çünkü ışık demetinin içine kolayca yoğunlaşabilirler.

Mikrobending

Az bir mikrometrenin aynı eksende yerine geçme durumunu kapsayan fiber eğriliği ve milimetrenin uzaydaki dalgaboyu. Mikrobendler ışık kaybına ve sonuç olarak fiberin zayıflamasının artmasına neden olurlar.

Milisecond/Milisaniye

Bir saniyenin binde biri.

Military specification/ Askeri tanımlama

Askeri ihtiyaçlar. Askeri operasyonel bir ihtiyacı karşılamak için sisteme yüklenen ihtiyaç.

Mini-DIN

Genellikle keyboard ve mouse bağlantıları için kullanılan küçük tip DIN konnektör.

Modal dispersion/Modal yayılma

Bir optik fiberde değişik mesafelerde ve hızlarda giden çift ışın için yayılan atış.

Mode field diameter (MFD)/Mode alan çapı

Singlemode fiberde optik enerjinin çapı. Çünkü MFD şerit çapından daha büyüktür. MFD pratik bir parametre olarak şerit çapının yerini alır.

Mode mixing/Mod karışımı

Yayılma hızlarında multimode fiberin değişik modlarının değişkenlik göstermesi. Birbirlerinden bağımsız yayılmaları ne kadar uzun olursa, fiber bant genişliği multimode sapması fiber uzunluğu ile ters orantılı olarak değişir. Fiber geometrisi ve indeks profilinin homojen olmaması ve aşamalı enerjinin değişik hızlardaki modları arasında değişkenlik olması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu mod karışımına göre uzun multimode fiberler shod fiberlerdeki lineer extrapolasyonla edinilen değerden daha büyüktür.

Mode/Mod

Bir optik fiberde ilerleyen tek elektromanyetik dalga.

Modem

Diğer cihazlarla uyumlu olarak sinyalleri bir formdan diğer forma çeviren alet.

Modem eliminator

Gerekli olacak modem çiftleriyle beraber DTE’leri birleştirmek için kullanılan cihaz. SME'eye bakınız.

Modified modular jack/ Değiştirilen modüler jak

Kilitleme etiketiyle beraber sağ tarafı değiştirilen 6 telli modüler jak. DEC tel sistemlerinde kullanılır.

Modulation/Ayarlamak

Bilgiyi taşımak için taşıyıcı dalganın karakteristiklerini değiştirmek. Modülasyon teknikleri frekans genişliği, evre artı on-off dijital kodlamanın birçok türünü içerir.

Mono filament

Şerit veya ikili filament yerine tek filament.

Monokromatik

Tek bir dalga boyunu kapsar. Pratikte, radyasyon monokromatik olamaz ama daha dar dalga uzunluğu bandı gösterir.

Mono-mode fiber

Singlemode fibere bakınız.

MT-RJ

MT-RJ Anlaşması tarafından (AMP, Siecor, HP, Fujikura, US Conec.) geliştirilmiş MT-RJ fiber optik konnektörü.

Multi station access unit (MAU)

Yıldız ring konfigürasyonu oluşturmak için kullanılan kablo yoğunlaştırıcı. Token Ring LAN'larda kullanılan kablo yoğunlaştırıcı.

Multimode

Işığın çift modunu gönderen cihaz veya taşıyan fiber.

Multiplex

İki veya daha fazla sinyali tek bir kanala koymak için bir teknik.

Multiplexor (MUX)

Aynı zamanda tek bir telekomünikasyon kanalı boyunca sinyalleri iletmek ve almak için birçok metoddan birini kullanan cihaz. Çoğunlukla MUX olarak kısaltılır. Transmisyon ünitesini iki veya daha çok alt kanala ayırmak için kullanılan cihaz. Bantları daha dar bantlara ayırmak için kullanılır (frekans bölünmesi) veya ortak bir kanalı birçok değişik iletim cihazına paylaştırarak iletim yapar.

Multipoint/Çok noktalı

İki istasyondan fazlasını bağlayan telekomünikasyon hatlarını anlatır, birçok değişik yerde destekleyici terminaller. Noktadan-noktaya ile kıyaslayın.

Mutual capacitance/ Karşılıklı kapasitans

Diğer iletkenler birleştirilip topraklandığında iki iletken arasındaki kapasitans.

mV

Milivolt; bir voltun binde biri.

N

N connector

Askeri spesifikasyon tarafından tamamlanan geniş radyo frekansı konnektörü. 50 ohm empedansa sahip olup, 0-11 GHz’de çalışacak şekilde dizayn edilmiştir. Telli bir çifte sahiptir ve TNC konnektörden daha geniştir.

Nanometer (nm)

Bir metrenin bir milyarda biri.

Nanosecond

Bir saniyenin milyarda biri.

Narrow band

Spesifik veya limitli frekans alanlarında çalışan ve bir cihazdan oluşan EMI. Electromanyetik engellemeye de bakınız.

National Electrical Code

Elektriksel tel ve yapı inşası için gerekli ihtiyaçları çıkaran Ulusal Yangın Koruma Birliği yayını. (NEC)

NEC (National Electrical Code)

Ulusal Elektrik Kodu. Bina içi kablolar için binalarda kolay tutuşabilir malzemeleri tanımlar.

NEMA(National Electric Manufacturing Association)

Ulusal Elektriksel Üreticiler Birliği.

Network/Ağ

Bilgisayarlar arasında veri iletişimi sağlamanın bir yoludur.

Network interface/Ağ arayüzü

Bina veya yerel değişim taşıyıcılarıyla birlikte ekipman tel bağlantılarının bulunduğu fiziksel nokta.

Network interface card (NIC)

Bir terminal içinde onu ağa bağlayan devir kafesi.

Network operating system (NOS)

Tüm ağ fonksiyonlarını kontrol etmek için ağ üzerine kurulmuş ana yazılım, bağlantı cihazları, paylaşılan kaynaklar ve transfer edilen dosyalar.

NEXT

Yakın kenar cross talk. Perlerde oluşan ve yakın kenarda ölçülen cross talk.

NFPA(National Fire Protection Association)

Ulusal Yangından Korunma Birliği.

Nibble

Bir yarım bit.

Node

Bir ağa bağlantı noktası. Normal olarak, bir grup terminal veya tail devrenin ağa bağlandığı nokta. Bir ağ üzerinde verinin iletildiği, alındığı veya tekrarlandığı sonlandırma noktası. Genellikle bilgisayar, ağ modemi veya router’a uymaktadır.

Node reset

Mevcut konfigürasyona (sıcak başlangıç) veya fabrika default’una (soğuk başlangıç) node ekler.

Nonvolatile

Güç kaybolduğunda içeriğini kaybetmeyen hafıza deposu tanımı.

Notch

Düz bir kablonun iletkenleri arasında şeritleme, kesme ve sonlandırma için web kısmının kaldırılması.

Null character

Yazıcıya mekanik hareketleri için zaman tanımakta kullanılan karakter; böylece yeni bir veri için hazır olacaktır.

Null modem

İki DTE cihazını direk olarak DCE cihazının fiziksel bağlantılarını daha da iyileştirerek bağlayan cihazdır. Null modem kablosu, seri portuna modem eklenmiş olduğu şeklinde bilgisayarı aldatır ve iki bilgisayarı seri portlarından birleştirmek için kullanılır. Pin out üzerinde DB9/DB25 için 2 pin ve 34 ters çevrilmiştir.

Numerical aperture (NA)

Bir fiber için açısal kabulün ölçüsü. Yaklaşıkolarak kabul konisinin yarı açısının sinüsüdür.

O crimp

Açık barrel terminalleri ve kontakları için izolasyon desteği. Crimp formunda şekli O'ya benzemektedir ve yuvarlak tel izolasyonunun şekline uymaktadır. O crimp, COAXION dişilerinde kullanılancrimpleri anlatmak için kullanılır.

Octopus

Off-hook

Aktif bir dial-up hattına eklenmişken telefonu kapatmak.

Off-premises extension (OPX)

Dayanaksız telefon ilavesi.

OFHC

Oxygen-free, yüksek iletkenli bakır için kısaltma. Standart bakırla karşılaştırıldığında %99,95 minimum bakır içerik ve ortalama kaplamalı %101 iletkenlik.

Ohm

Elektriksel direnç birimi. Potansiyel fark, bir voltun bir amperlik akım oluşturma direnç değerine yönelik direnç değeri.

Ohm kuralı

Stated E=IR veya R=E/I; bir devirde akım I, voltaj E ile direk olarak oranlanır ve direnç R ile ters orantılıdır.

On-hook

Aktif dial-up hattına eklendiğinde handset i durur vaziyette bırakmak.

Optical waveguide optical fiber

Düşük zayıflamanın optik saydam malzemesini içeren ve bu şeritin daha düşük refraktif indeksinin optik saydam malzemenin cladding içerikle dielektrik waveguide şerit. Sinyallerin Lightwaveler ile iletimi için kullanılır ve seyrek olarak fiber olarak refere edilir. Ek olarak bazı optik komponentlerde laser diodeler -ki bunlara da optik waveguide’lar denir- düzlemsel dielektrik waveguide durumları vardır.

Optik fiber

Camın ince filamenti. Işık şeklinde bilgi taşıyabilen şerit ve cladding içeren optik eleman

Optik kayıp

Fiberler, coupler’lar boyunca iletilen ışığın transfer edilirken kaybettiği optik güç miktarı.

Oransal sıcaklık

Bir elektrik komponentin uzun zaman temel özelliklerini kaybetmeden çalıştığı sıcaklık oranı.

Oransal voltaj

Aşırı alçalma veya güvenlik tehlikesi olmaksızın elektrik komponentin çalışabileceği maksimum voltaj.

Orta seviye frekans

Elde tutmanın kolaylığı için sinyalin dönüştürüldüğü frekans. Adını ilk ve son değişim veya dönüşüm aşamaları arasında ara bir basamak olmasından almaktadır.

Ortalama güç

Modüle edilmiş sinyalin üzerindeki ortalama zaman (Average over time).

Ortam

Cihazın çalışmasına da etki eden cihazın çalışma veya test edilme yerindeki koşullar (örneğin ortam sıcaklığı).

OSI

Açık sistem bağlantısı; ISO tarafından geliştirilen LAN iletişim modeli.

OTDR/Optik Zaman Alan Refraktörü

Optik bir etkinin fiber boyunca ölçüldüğü yerdeve girdilere yansımalarda zamanın bir fonksiyonu olarak bir fiberi karakterize etmek içinbir yöntem. Zayıflama katsayısını uzaklığın bir fonksiyonu olarak, zararları ve diğer lokal kayıpları tanımlamakta, tahmin etmede yararlıdır.

Otomatik Dial Back-up (ADB)

Birçok modern modemin özelliği olup, modem için kiralanan hat arızalandığında otomatik olarak başka bir hatta (telefon hattı gibi) geçişi sağlayan sistemdir. Modemler aynı zamanda kiralık hat normale dönünce tekrar bu hat üzerinden çalışmaya otomatik olarak döner.

Ön monte edilebilir

Bir konnektör, bir panelin çift tarafının dışına tutturulduğu zaman ön monte edilebilir olmaktadır. Bir ön monte edilebilir konnektör, ekipmanın sadece dışına kurulabilir veya kaldırılabilir.

Ön-arka proses elemanı

Bir veya birden fazla host bilgisayara veya çok kullanıcılı bilgisayara bağlı bilgisayar. Ek bilgisayarlar için IBM SNA networklerinde bir IBM 3704, 3725 veya 3745 iletişim kontrolünde network prosesleme fonksiyonları ve data iletişimlerini sağlar.

P

Packet

Veri sırası, birleşmiş kontrol bilgisiyle, iletilen ve switch edilen, alan durumuna refere eder ve CCITT X.25 önerisiyle tanımlanan formattadır. Data bitleri ve birleşmiş bilgi, kaynak adreslerini ve yön adreslerini de içerecek şekilde, bir node’dan diğerine transfer olacak formattadır.

Packet analyzer/Paket analizi

LAN içerisine giren ve trafiğini kontrol eden ağ aracı, bir paketi yakalayabilmekte, inceleyebilmekte ve onu komponentlerine ayırabilmektedir.

Packet switched network/ Paket switchli ağ

Değişik kaynaklardan paketler alan, X.25 gibi adreslere göre yönlendiren ve yerlerine gönderen veri komünikasyon ağı.

Pad karakteri

Senkronize iletimlerde bir boşluk zamanı doldurmak için eklenen karakter veya sabit blok uzunluk iletimlerinde gerekli karakter doldurmak içindir. Pad karakterler senkronizasyon kurmaya yardımcıdırlar ve pad karakterler RLSD/RIS sinyalini çerçevenin sonundan sonra düşüşünü ispatlarlar.

Panel mount

Bir konnektörü panel veya çerçeveye sabitleme yöntemi. Kurulan konnektörgenelde alıcıdır.

Paralel transmisyon

Veri bitlerinin bir kısmını eş zamanlı bağımsız hatlar üzerinde genelde doğrusal olmayan biçimde iletme. Seri iletimle karşılaştırınız.

Passive terminator/

Pasif sonlandırıcılar sadece rezistörlerden oluşur ve host adaptör tarafından sağlanan güçteki değişimlere karşı dayanıksızdır. Pasif sonlandırıcılar bus üzerinde kablo sonunda yansımaları minimize etmek için ve basitçe kablonun empedansına yakın bir empedans sağlar. Yansıyan sinyaller doğru veri transmisyonunu engeller. Maksimum erişim 20 ft’dir. 16 ft’den az ve 4 SCSI ikincillerinde daha az SCSI zinciriyle pasif sonlandırıcı verilen görevi yerine getirir.

Pasif sonlandırıcı

Sonlandırma cihazı ve damla arasında birleşim cordu. Her iki uçta pluglarla sonlanan esnek kablo parçası.

Patch cord

Cross-connect için merkezi yerleşim, kurulum ve telekomünikasyon kablolamayı test etme.

Patch panel

Kredi kartı büyüklüğündeki, portatif veya laptop bilgisayarlara takılıp çıkarılabilen geçici hafıza artırım, modem veya LAN yeterliliği veya disk depolaması sağlar. Orijinal olarak PCMCIA kartları olarak bilinir.

PC card/PC kartı

16 bit SCSI-3 bus için kullanılan 68 tel kablo, 32 bit SCSI-3 bus için Q kablolarla birlikte P kablolar kullanılabilir.

P-cable/P-kablo

Pulse kodlu ayarlama.

PCM

Plastik klad silika.

PCS (Plastic glad silica)

(Kimyasal) Gaz, buhar, sıvı veya katı difüzyonunun fiziksel veya kimyasal etki olmaksızın bir bariyerden geçişi.

Permeability

(Manyetik) Kuvvetin manyetik çizgileri için yol olarak malzemenin havadan ne kadar iyi olduğunun ölçüsü. Havanın sızma durumu 1’dir.

Permeability

Portatif veya laptop bilgisayarlara kolayca takılıp çıkarılabilen kredi kartı büyüklüğündeki cihaz. Geçici hafıza, modem veya LAN yetenekleri veya dış depolama sağlar. Şu anda PC kartları olarak bilinmektedir.

Personal computer Memory card (PCMCIA)/

Kişisel bilgisayar hafıza kartı

Bir ağın fiziksel bağlı bilgisayarları için kullanılan ve verinin iletildiği ağın aktüel oranı.

Physical layer/Fiziksel tabaka

Bir faradın bir milyarda biri. Bir mikro-farad.

Picofarad (pF)/Pikofarad

Bir uçta sonlanmış konnektörlere sahip fiber optik kablo. Kablo birleşimine de bakınız.

Pigtail Pixel/Piksel Plastik optik fiber

(Resim Elemanı) - Video imajın en küçük bölünemeyen parçası.

Plenum Plug

Plastik optik fiber, cam optik fiberden daha ucuz olduğu için masaüstü fiberi destekleyecek şekilde dizayn edilmiştir.

Point to point wiring/ Noktadan noktaya kablolama

Bir veya birden fazla hava borusunun bağlandığı ve hava dağıtım sisteminin bir bölümünü oluşturan bölüm.

Polarization stability/

Erkek ve dişi kontaklı erkek yuva.

Kutupsal stabilite

Devir uzaklığının her bir ucunda sonlanan sürekli iletkenlerden oluşan kablolama.

Kutupsal stabilite

Girdi ışığının değişiminin polarizasyon durumu gibi ekleme kaybında değişim.

Polietilen (PE)

Mükemmel elektrostatik özelliklere sahip termoplastik malzeme. Düşük dielektrik, sabit, tüm frekansların üzerinde stabil bir dielektirk sabit. Çok yüksek izolasyon direnci. Esneklik durumunda polietilen, moleküler ağırlığa ve yoğunluğa bağlı olarak çok katılaşabilir: Alçak yoğunluk, en esnek olarak ve yüksek yoğunluk, yüksek moleküler ağırlık oluşumu çok sert olarak. Nem direnci mükemmel oranlanmıştır.

Polimer

Birçok tekrarlı kimyasal birim veya molekülden oluşan malzeme. Polimer çoğunlukla plastik, lastik veya elastomer yerine kullanılır.

Polipropilen (PP)

Polietilene benzeyen termoplastik, fakat daha katı ve daha yüksek yumuşatma noktasına (sıcaklığına) sahiptir. Bu malzeme önceleri izolasyon malzemesi olarak kullanılmıştı. Tipik olarak polietilenden daha serttir. Bu da onu ince duvar izolasyonu için daha uygun hale getirir. Dielektrik sabit katı için 2.25’tir ve hücresel dizayn için 1.55’tir.

Poliüretan(PU, PUR)

İyi abrazyon ve çözücü direnci için geniş polimer sınıfı. Katı veya hücresel formda olabilir. Bu termoplastik malzeme önce kablo kılıf malzemesi olarak kullanıldı. Mükemmel oksidasyon, hava ve ozon direnci vardır. Bazı formülasyonları ayrıca iyi alev direncine sahiptir. Mükemmel abrazyon dirençli sert bir malzemedir. Uzun süreli hafıza özellikleri, geri çekilen kordlar için ideal dış kılıf malzemelerine sahiptir.

Polivinil klorid(PVC)

Tel veya kablo izolasyon ve dış kılıfları için genel amaçlı termoplastik bileşen. Doğal alev geciktirmeye sahiptir. Ateş boyunca toksik yollar.

Port 15, FCC

Bir elektronik cihazın sahip olabileceği elektromanyetik emisyon miktarını tanımlanan FCC düzenlemelerinin bir parçası.

Port 68, FCC

Bir cihazın telefon ağına bağlanmasını karşılaması gereken aletin FCC düzenlemelerinin bir parçası.

Port

Elektronik bir cihazın arkasındaki fiziksel bir konnektör.

Post, Telephone and Telegraph Authority

Dünyanın tüm alanlarında ortak taşıyıcı olarak hareket eden devlet ajansı.

Preform

Optik fiber dalga boyundan cam durumu.

Primary coating/Ön kaplama

Üretim sırasında alanın güvenilirliğini koruyan fiberin cladding yüzeyine direk olarak uygulanan plastik kaplama.

Printed circuit board (PCB)

Basılı bir devre için bir taban olarak servis veren izolasyon boardı. Basım prosesi tamamlandığında board basılı komponentleri içerebilir: basılı tel gibi.

Private branch exchange (PBX)

Organizasyon içinde kurulmuş; kullanıcılara, organizasyon içinde de iyi ses iletimi sağlayan kişisel telefon sistemi. PBX ve normal telefon sistemi arasındaki fark: PBX kullanıcıları bir dış hatta sahip olmak için 9’u tuşlamak zorundadırlar.

Propagation delay/ Yayılma gecikmesi

Girdiden bir cihazın çıktısına geçen sinyal için gereken zaman.

Protokol

DataLink üzerindeki istasyonlar arasında veya bir data komünikasyon network veya sistem üzerinde bilgi değişimini kontrol etmek için kullanılan prosedürler. Prosedürlerin, geleneklerin veya yöntemlerin iki aletin ortak çalışmasına izin verecek şekilde birleştiğinde tanımlanan herhangi bir kümesi, LAN servislerini tamamlamak için kullanılır.

Protokoldönüştürücü

Bir iletişim protokolünden diğerine dönüşüm yapan cihaz. IBM SNA, SDLC’den ASC II ile kıyaslayınız.

Prototip

Form dizayn ve performansın tamamen değerlendirilmesinde kullanmak için uygun bir model.

Pseudo random NR2

Bir bilgisayar sisteminde, çift sinyallerin kullanılması. Dalga formu NR2 olarak bilinir.

Pulse

Ani olarak bir değerden diğerine değişen, kısa zaman sonra ilk haline dönen akım veya voltaj. Dalga hareketleri serisinde özel bir değişimi anlatmak için kullanılır.

Pulse genişliği

Pulse voltajının geçici seviyede olduğu zamanki uzunluğu. Elektronik pulse genişikleri genellikle milisaniye, mikrosaniye ve nanosaniye seviyesindedir.

PVDF

Polivinil florid.

Q

Quad

4 iletkenli kablo. Star quado olarak da tanımlanabilir.

Quadrature Amplitude Modulation (QAM)

Bir transmisyondaki bit sayısını artırmak için faz ve genişliği ayarlama tekniği.

R

R

Direnç sembolü.

RAID(Redundant array of inexpensive disks)

Çift hard disk drive’larda veri toplama metodu. Daha hızlı erişim, daha fazla güvenilirlik veya her ikisi için 6 tane resmi tanımlı seviye vardır. Her biri spesifik bir uygulama çeşidi için dizayn edilmiştir.

Random access memory (RAM)/Hızlı erişim hafıza

Çoğunlukla değişken olan veri deposu tipi.

Rapid relay technology/

Hızlı relay teknolojisi

Veri sıkıştırma, konuşma sıkıştırması, hızlı paket çeşitlemesi, çok seviyeli ürünlerde birleştirilip kullanılan otomatik faks demodülasyonu.

Read only memory/ Sadece okunabilir hafıza

Önceden tanımlanmış içerikle üretilen, değişken olmayan veri deposu tipi.

Reaktans

Alternatif akım üzerinde kapasitans ve endüktansın birleşen etkisinin ölçüsü. Akımın frekansıyla birlikte bu tersliğin miktarı değişmektedir. Frekansta artışla beraber kapasitörün tepkisi azalmaktadır, tersi indüktansla olmaktadır.

Receive inhibit

Alınan çağrılardan ses/faks kanalını ispatlayan konfigürasyon seçeneği.

Receiver/Alıcı

Bir fiber optik sistemde ışık enerjisini elektriksel enerjiye çeviren elektronik paket.

Receptacle

Jak, erkek ve dişi kontaklarla dişi yuva.

Reflection/Yansıma

Bir yüzeye çarpan dalgaların yönündeki değişiklik. Örneğin elektromanyetik enerji yansımaları bir transmisyon hattında empedans mismatchinde ortaya çıkabilir, duran dalgalara sebep olur.

Reflection loss/Yansıma kaybı

Bir çizgi süreksizliğinde gücün yansımasına göre kaybolan sinyal parçası.

Refraktif index

Bir vakumda ışık hızının transmisyon çevresindeki hızına oranı.

Remote analog loopback/ Uzak analog döngüsü

Uzak modemin analog kısmındaki döngüyü oluşturan diagnostik test.

Remote channel loopback/Uzak kanal döngüsü

Uzak multiplexer’ın kanal kısmında döngü oluşturan diagnostik test.

Renk kodu

Komponentleri ve kabloları birbirlerinden ayırmaya yarayan farklı renk ve şeritlerden oluşan bir sistem.

Reorder

Switch modunda geri emirler başarılı olmayan arama girişimlerinin birçoğuna cevaptır.

Repeater

Zayıflamış bir sinyali yeniden oluşturmak için kullanılan alıcı ve iletici.

Request to send (RTS)

Bir RS-232 modem arayüz sinyali (DTE'den pin 4’teki modeme yollanan). DTE'nin iletecek verisi olduğunu gösterir.

Response time/Yanıt zamanı

Bir terminalde bir mesajın son karakterinin oluşumu ile ilgili cevabın birinci karakterinin alınması arasında geçen zaman. Son gecikme ve ağ gecikmesini kapsar.

Return loss/Dönüş kaybı

Giden ve yansıyan sinyal güçleri arasındaki oran; dB ile gösterilir. Giriş empedansı ve karakteristik empedansın normal empedansa yakınlığının pürüzsüzlüğünün bir belirtisidir.

Rezonans

AC döngüsü durumunda, endüktif ve kapasitif tepkide minimum veya maksimum döngü empedansına sebep olmak için birbirini etkileme durumudur.

RF/Radyo frekansı

1 Mhz’den 36 Hz’ye değişen frekanslar olarak düşünülebilir.

RFI (Ratio frequency interference)

Oran frekans engellemesi.

RG/U

RG, radyo rehberinin kısaltması, koaksiyel kablo için askeri dizayn ve U, utility için kullanılır.

RGB

Renkli video sinyalinin 3 parçası için kısaltma: Kırmızı, yeşil ve mavi. Bu sinyalleri taşıyan multi koaksiyel kablolara da refere eder.

Ribbon kablo

Aynı düzlemde paralel yuvarlak iletkenlerden yapılmış düz kablo; planar veya düz kablo olarak da geçer. İki veya daha fazla paralel iletkenin aynı düzlemde olmasıyla izolasyon makinesiyle kaplanmış herhangi bir kablo.

Ring

Verinin iş istasyonlarından döngü veya ring üzerinden yollandığı yerel alan ağı topolojisi. Bir perin bir iletkeni.

Ring indicator (RI)

RS-232 arayüz sinyali. DCE'den DTE'ye gelen aramayı gösterir.

Rise time

Bir girdi uygulandığında bir komponentin hareketsizden geçici duruma değişimi için gereken zaman (Girdi uygulamasıyla ulaşılan tam çıktı seviyesi arasında geçen zaman).

RJ (Registered jack)

Tescilli jak.

RJ 48 R-TL/DS1/DSX

(EIA/TIA 568 A uygun)-T1, 2 pin per kullanır. 1 ve 2; 4 ve 5

RJ-11

4 veya 6 tel modüler konnektörleriyle sonlandırma; çoğunlukla standart telefon hatları için kullanılmaktadır. 1 per/pin kullanır.

RJ-14

2 per/pin kullanılır: 1 ve 4; 2 ve 3

RJ-25

3 per/pin kullanılır: 1 ve 6; 2 ve 5; 3 ve 4

RJ-45

Modüler telekomünikasyon konnektör (IEC 60603-7).

RJ-48 c

4 per/pin kullanılır: 1 ve 8; 2 ve 7; 3 ve 6; 4 ve 5

RJ-48

4 ses demosu vardır. T1 ses ve/veya data 2 per bağlantısı frame relay ses ve/veya data 2 per bağlantısı sağlar. Örneğin: ATM makinelerine giriş.

RJ-48s

2 per/pin frame relay için kullanılır. 1 ve 2; 7 ve 8 VSOC'a göre RJ (registered jack) konnektörü.

RMS(Root mean square)

Aynı sıcaklık etkisini üretmek için, doğru akım değerinin, alternatif akımın efektif değerinin birbirini etkilemesi.

Router

Network adreslerini, belirli bir protokol dahilinde en uygun ve en etkili yola karar vererek datanın iletimini sağlar. Bridge ve gateway’lerle karşılaştırınız.

Routing

Mesajın doğru devre yolu seçmesi prosesine denir.

RS-232

Endüstride kullanılan ortak arayüz standardıdır. EIA tavsiyesiyle bilgisayar cihazları arasındaki arayüz standardıdır. CCITT standardının U24 ve U28'iyle birleştirilmiş ve eşitlenmiştir. Data terminal ekipmanı ve data komünikasyon ekipmanı arasındaki arayüz binary data değişimi sağlar.

RS-422, 423

RS 232’de belirtilen transmisyon hızları ve mesafelerin üzerindeki gereksinimler için mevcut olan EIA serisi transmisyon standardı. RS-423 dengesiz bir sistemdir. RS 422 ise yüksek ses bağışıklığının en yüksek seviyesini gösteren dengeli bir sistemdir.

RS-449

DB 37 veya DB9 konnektör kullanıldığında RS-422 ve RS-423 için pinning tanımlayan EIA standardı. Genel amaçlı 37 pin ve 9 pin arayüz, data sonlanma ekipmanı ve data devir sonlanma ekipmanı için seri çift data değişimini içerir.

RS-485

Çok noktalı hatlar için EIA seri arayüz standardı.

RS-530

DB25 konnektör kullanıldığında RS-422 için pin tanımlayan EIA standardı.

S

Saat

Senkron iletiminde kullanılan sinyali belli zaman aralıklarıyla gönderme. Aynı zamanda sinyallerin zamanlamasının da kaynağıdır.

Sabit dalga

Aynı iletim hattında ters yönlerde ilerleyen ve aynı frekansta olan iki dalga tarafından üretilen dalgaların sabit hali. Bir iletim hattında gerilim ve akımın en fazla ve en az değerlerinde görülebilmesi bir empedans uyuşmazlığından dolayı ortaya çıkar.

Sabit dalga oranı

Akım veya gerilim büyüklüğündeki bir sabit dalganın maksimum büyüklüğünün minimum büyüklüğe oranıdır.

Saç örgü açısı

Saç örgü koruma içindeki tel.

SAE

Otomotiv Mühendisleri Topluluğu.

Sanal terminal

Bir çalışma istasyonunu bir mainframe gibi uzak bir sisteme bağlı, boş bir port gibi gösteren terminal benzetme programı.

SC

Optik fiber konnektör tipi. SC, ST gibi 2,5 mm demir kullanır, push-pull eklemeye izin veren yuvada durmaktadır ve konnektörün kaldırılması adaptörü oluşturmaktadır. Hızlı veri ağları için seçimin konnektörü olmaktadır.

Scalable coherent interface (SCI)

Skalalı uygun arayüz. Noktadan noktaya skalalıda geniş veri miktarını tutmak için doğrusal olmayan link, büyük paralel prosesörler.

SCSI terminates/SCSI sonlandırıcısı

SCSI sonlanması tüm SCSI sistemlerinde gereklidir. İki sonlandırıcı kategorisi mevcuttur. Internal ve external. External sonlandırıcıların dört farklı tipi vardır:Pasif (iyi), aktif (daha iyi), FPT (en iyi) ve diferansiyel. Bir external SCSI cihazını SCSI kartı olmaksızın bir daisy zincirine bağlamak mümkün müdür? Şayet internal hard drive SCSI controlleriniz varsa evet. Bir SCSI port adaptörü, aynı internal hard drive SCSI kontroller'i kullanarak external SCSI porta bağlanmanıza imkân tanır. Bu yol, en ucuz maliyeti ve en kolay montajı sağlar. Bir SCSI -1 zincirine bağlanabilecek cihaz sayısı ise en çok 7’dir.

SCSI-2

İkinci nesil SCSI; hızlı SCSI, geniş SCSI ve zorunlu değişiklikler ve birinci nesil SCSI’deki birçok gelişmeyi içerir.

SCSI-3

Üçüncü nesil SCSI; paralel bus gelişmesi olarak Fast-20 ve Fast-40’ı ortaya çıkarır. Aynı zamanda SSA, fiber channel ve IEEE 1394 gibi yüksek hızlı bus bağlantıları için bazı özellikleri de içeren standart.

Self-extinguishing

Tutuşan alevin kaldırılmasının ardından kendi alevini söndüren malzemenin karakteristiği.

Self-test

Ses/faks kanalını yerel olarak test eden ve link içermeyen tanımlayıcı nitelik.

Semi-rigid

Esnek bir iç şerit ve bağlantılı esnek olmayan kılıf içeren kablo.

Senkron modem

Veriyle birlikte zaman bilgisini de taşıyan modem.

Senkron terminal

Transmitter ve receiver ile birlikte sabit bir hızda ve senkronizasyonda çalışan veri terminali.

Senkron transmisyon

Bitlerin ve karakterlerin sabit hızla bir zaman kaynağınca senkronize edilmiş bir transmitter ve receiver ile transfer edildiği veri iletimi. Böylece her byte'ı çevreleyen start ve stop bitleri elimine edilmiş olur ve asenkron iletime oranla çok daha yüksek verim sağlanır.

Seri transmisyon

Bir zamanda 1 bit veri gönderme. Paralel transmisyonla terstir. En yaygın iletim modu seride bilgi bitleri tek veri kanalı üzerinden sıralı olarak gönderilir.

Serial storage architecture (SSA)

Seri depolama mimarisi, seri veri transfer standardıdır (ANSI X3710.1).

Serve shield

Telin birçok şeridini içeren metal koruma, kablo şeridi etrafında helezon.

Server

(Servis cihazı) PC’lere servis sağlayan network. Örneğin dosya erişimi, makara basımı veya soğuk yürütme.

Session

1) İki istasyon arasında iletişimi sağlayan bağlantı. 2) Bir interaktif bilgisayarla diyalogda olan kullanıcının geçirdiği zaman 3) IBM SNA’da, iki network adresleyen birim arasında mantıklı birleşim.

Shield/Koruma

Bir şerit (genellikle bakır, alüminyum veya diğer iletken malzemeler), sinyal sızıntısı veya arayüzü engellemek için, elektrik devreleri, kablolar veya onların komponentleri arasında ya da çevresinde konumlanmıştır.

Shield effectiveness/ Koruma etkinliği

Korumanın istenmeyen engelleri ekranlama kabiliyeti.

Shield percentage/ Koruma yüzdesi

Bir devrenin fiziksel yüzdesi veya koruma malzemesiyle kaplı kablo.

Shielded twisted pair/ Korumalı bükümlü per

Engellemeyi minimize etmek için folyo ve/veya şerit korumalı bükümlü per kablo. Az çaplı network kablosu, elektriksel engellemeye karşı ekstra koruma için metal kılıf sarılır.

Shock/Mekanik

1) Duran objeye uygulanan ani tesir. 2) Pozisyonda ani ve periyodik olmayan değişim. Hızlılıkla ve dayanıklı iç kuvvetlerin gelişimiyle karakterize edilmiştir.

Short hand mode

Aynı telefon kablosundan bitişik perleri engellemeden de sürekli özel hat metal devirler üzerinde güvenli transmisyon sağlamak için konumlanan tek dönüştürücü.

Short haul modem

Line-Driver'a bakınız. Line-Driver -50 feetin RS-232 limitinin arkasındaki kablo uzunluğu üzerinde transmisyon için veri sinyalini yükselten DCE cihazı- Birçok mile kadar. Sinyal sapan pulse’ları yeniden şekillendirmek için konumlanır. Limitli uzaklık modemi (LDM) veya kısa çekim modemi (SHM) olarak da bilinir.

Signaling

Telefon ekipmanları arasında handstoking kullanılır. Denetleme sağlar ve switchlenen servisler için adresi arar.

Sign-on-character

ABR deviri üzerinde yollanan ilk karakter. Veri oranını belirlemede kullanılır.

Simple Network Management Protocol/ Basit Ağ Yönetimi Protokolu

Adaptör, switch, router, server ve çalışma istasyonları gibi network cihazlarının yönetimini sağlayan bir standarttır.

Single-ended mode (SEM)

Empedansı ölçmek ve/veya tarif etmeye yarayan bir metot.

Sinüs dalgası

Bir lineer fonksiyonun zaman veya mesafesinin sinüs olarak ifadesini sağlayan dalga. Genelde osiloskopta görülen ve alternatif akım ya da gerilimi gösteren dalga şekli.

Sinüsoidal

Bir açı veya zaman fonksiyonunun sinüsündeki değişimler. Normal alternatif akım eğrisi sinüsoidaldir.

Skew

Genellikle 10-15 saniyeyle ifade edilen ve iki iletken ya da iletken perlerinin elektriksel uzunluğundaki farkın ölçüsüdür.

Skin effect/Yüzey tesiri

Altenatif akımın frekansıarttıkça üzerinden geçtiği iletkenin sadece yüzeyinden geçme eğilimi.

Sleeve

Bir terminal kutusunun üzerindeki izole ya da metalik kaplama.

Slow busy signal

Yavaş meşgul sinyali; bir switching modundaaranan numara meşgul olduğunda arayan kişinin alacağı cevap sinyalidir. Bir force-connect modunda bu sinyal senkronize kayıp oluştuğunda ya da hat kesildiğinde duyulur.

Small computer system interface

('Skazi' şeklinde telaffuz edilir.) Birçok farklı cihaz arasında data ve komut iletimine imkân tanıyan akıllı bus. Hızlı SCSI, geniş SCSI, hızlı-geniş SCSI, fast-20 ve fast-40’ı da içeren birçok uygulamaları mevcuttur. Küçük bilgisayarlarla hard diskler, printer’lar ve optik diskler gibi ikincil cihazlar arasında yüksek hızlı bus bağlantıları sağlayan arabirim.

SNR/Signal noise rate

Sinyal gürültü oranı; çoğunlukla ACR (Attenuation ile crosstalk arasındaki fark, dB cinsinden belirli bir frekansta ölçülür Attenuation Crosstalk Ratio'nun kısaltılmışı.) ile birbirlerinin yerine kullanılır. Network de bir bükümlü perden gönderilen sinyalin kablonun sonunda aynı per üzerinde diğer perlerin oluşturduğu crosstalk’tan daha kuvvetli olup olmadığının anlaşılmasını sağlayan önemli bir karakteristiktir.

Sonlandırma

Bir konnektörün bir kablo üzerine yerleştirilmesi.

Spacer

İki farklı ekipmanın parçalarını birbirlerinden ayıran bir parça.

Spectral bandwidth/ Spektral bant genişliği

Aydınlatma gücünün en fazla ve bunun yarısı olduğu dalga boyları arasındaki fark.

Splitter

Bir girişi birkaç benzeri çıkışa çoklandıran cihaz.

Spool

(Eşzamanlı ikincil on-line çalışma) Bir dış cihaza giden verileri kontrol eden bir program veya cihaz; genellikle bir buffer ile birlikte kullanılır. Aynı zamanda bir spooler diye de adlandırılır.

Spread spectrum

Yayılmış spektrum; parazit nedeniyle oluşan hataların miktarını en aza indirmek için sinyali verilen veri hızında çok daha geniş bir bant genişliği üzerinde modülerize etme işlemi.

ST

AT&T firmasının fiber optik konnektörlerine verdikleri ve ticari olarak kaydettirdikleri isim. Straight Type'in kısaltmasıdır.

Standart high voltage (SHV)

AC 5000 volta kadar güvenli bir şekilde çalışmaya imkân veren, bunu bir bayonet kilit mekanizmasıyla sağlayan konnektör serisi. Atom Enerjisi Komisyonu (NSB) tarafından konulan endüstriyel standart konnektör.

Star quad

İletkenleri birlikte helezonik arılı olan 4 iletkenli mikrofon kablolarına verilen isim. Bir x konfigürasyonuna bağlandığında gürültünün önlenmesine büyük ölçüde yardımcı olur.

Star topoloji

Tüm iletişimin merkezi bir bağlantı noktası (hub) üzerinden yapıldığı network kablolama konfigürasyonu.

STP

Korumalı bükümlü perler.

Stranded conductor/ Esnek iletken

Çıplak tellerin birleştirilmesiyle oluşturulmuş esnek iletken.

Structural return loss (SRL)

Çıkış sinyaliyle yansıyan sinyalin gücü arasındaki oran; dB olarak ifade edilir. Giriş empedansı ve giriş empedansının kablonun karakteristik empedansına yakınlığının bir göstergesidir.

Super high frequency (SHF)

Süper yüksek frekans; Federal İletişim Komisyonu'nca radyo spektrumundaki 3,000 ile 30,000 mHz bandı arasına verilen isim.

Super VGA (SVGA)

En az 800 * 600 pixel çözünürlüğe imkân veren VGA'nın geliştirilmiş halidir.

Surge/Büyük dalga

Bir elektrik devresi veya kablosundaki akım veya gerilimin anlık fakat çok fazla yükselmesi. 'Transient' olarak da adlandırılır.

Sweep-test

Sabit bir frekansta farklı voltaj değerlerine sahip gerilim yardımıyla bir kablonun frakans iletimini veya frekanstaki zayıflamayı test etme ve grafik ya da sayısal olarak sonuçları alma.

Switching

Anahtarlama; verilerin alınması, saklanması ve ilgili portlara gönderilmesi işlemi.

Sync

Senkronize, senkronize iletim veya senkronizasyonun kısaltması. Video sistemde zaman değişimine paralel çalıştırılması ve böylece bir süreçteki tüm işlemlerin tam zamanında yerine gelmesi.

Synchronous idle (SYN)

Senkronizasyonu korumak ve bir veri olmadığında zamanın geçmesini sağlayan bir kontrol karakteri.

Synchronous modem eliminator (SME)

Start ve stop bitlerinden çok zamanı kullanan böylece asenkrondan ziyade senkron çalışan modem eliminatör.

Systems network architecture (SNA)

IBM yazılım ve donanım cihazları arasında bilgi iletimi için kullanılan mantıksal yapı, formatlar, protokoller ve çalışma dizilerinin genel adı.

T

T1

Sıklıkla DS1 (dijital sinyal) yerine kullanılır. T1, genellikle formatlı sayısal bir sinyali belirli bir veri hızında (1.544 Mbps) iletmek için kullanılan sayısal bilgi taşıyıcısına verilen isimdir. Bir T1 taşıyıcısı çoklayıcı devreler yardımıyla büyük çaptaki bilgileri analog sistemlere oranla daha uzak mesafelere daha yüksek hızda ve daha az maliyetle taşır. T1 24 ayrı 64 Kbps mantıksal kanal sağlayan 4 telli bir cihazdır.

Tail circuit

Bir network noduna bağlı bir kanal, genellikle bir kiralık hat.

Taşıyıcı

Bilgi taşıyan sinyale bir saniyede birleşen devamlı bir sinyaldir.

TCL

Transverse conversion loss; en yakın noktadaki dengesiz zayıflama; güç beslemesi diferansiyel moda en yakın noktada ve birleşik güç ortak modda en uzak nokta ölçülür.

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol: PC’ler, hostlar ve çalışma istasyonları arasında yüksek hızlı iletişim imkânı veren belirli katman protokollerinin genel adı; internet üzerindeki veri iletişimini yöneten protokoldür.

Telecommunication Industries Association (TIA)

EIA’nın kardeş kuruluşudur ve birlikte veri iletişiminde standartları belirlerler (Örneğin EIA/TIA-568).

Telefon arayüz konnektörü

Ya KTS ve OPX tipi, patch cord gerektiren 6 pinRJ-11 arayüz elemanı ya da KTS, OPX ve E&P tipi, 8 renk kodlu kablo gerektiren 8 pinli terminal bloğu.

Telefon arayüzü

Bir ses veya faks hattının analog tarafı.

Telnet

TCP/IP protokolünde mevcut bir terminal hizmeti.

Tensile strength/Gerilme kuvveti

Test edilen elementi kırmak için gerekli çekme kuvveti.

Termal şok

Çok yüksek sıcak ve soğuğun uygulanması.

Terminal

Bir veri iletim hattı üzerinden veri alıp gönderebilen bir cihaz.

Terminator

Her bir SCSI bus'ın sonuna konan ve sinyal yansımalarıyla istenmeyen gürültüleri en aza indiren bir elektrik devresi. SCSI pasif, aktif ve forced-perfect terminasyon düzenlerini tarif eder.

Termoplastik

Basınç ve sıcaklıkla yumuşayan, eriyen ve şekil değiştiren malzeme. Plivinil klorid (PVC) ve polietilen bu tür malzemelerdir.

TFE

Tetra fluoro ethylene. İyi bir elektriksel izolasyonun yanı sıra kimyasal ve sıcaklık etkilerine de koruma sağlayan bir termoplastik malzeme.

Thermosetting

Basınç ve sıcaklıkla yumuşamayan, erimeyen ve şekil değiştirmeyen malzeme. Kauçuk ve neoprene bu tür malzemelerdir.

Thick ethernet, thicknet

Bakınız 10 BASE-T. (10 BAEW5-DEC, Xerox ve Intel tarafından belirlenmiş orijinal 10-Mbps ethernet network standardı ve yerine getiren ince, sarı kılıflı kablo.) Thick ethernet-Orijinal ethernet kablo şartnamesi bir AUI konnektörü gerektirir.Gürültü önleyicilidir, fakat pahalı ve montajı zordur. Thinnet (Thin Ethernet)-Bir CSMA /CD network’üdür ve ince koaksiyel kablo (aynı zamanda thin ethernet diye de adlandırılır) üzerine kurulmuştur, BNC konnektör gerektirir, 10 BASE-2 IEEE standardına göre kurulmuştur.

Thin ethernet, thinnet

Bakınız 10 BASW2. (10 BASE2-A 10 Mbps ethernet network ince RG58 koaksiyel kablo üzerinden yerine getirilir.

TIA

Telecommunications Industry Association (İletişim Endüstrisi Birliği).

Timeout

Önceden belirlenmiş ve bir tetiklemeyi geciktiren zaman aralığının sonu.

TNC

Threaded neill concelman. Minyatür koaksiyel için ipli konnektör. BNC ile karşılaştırın.

TNC konnektör

Askeri kullanımlara imkân veren radyo frekans konnektörü; 50 ohm empedansa sahiptir ve 0-11 GHz frekans aralığında çalışmak üzere dizayn edilmiştir. İstenmeyen bağlantı kopukluklarını önlemek için ipli-birleştirilmiş kablo güvenli bir şekilde monte edilir.

Token passing

Mesaj göndermeden önce token’ı kontrol için bir node gerektiren bir network iletim metodu; tipik olarak yoğun network’lerde CSMA/CD’den biraz daha iyi performans gösterir, ancak uygulaması çok daha karışık ve zordur.

Token ring

Bir LAN access mekanizması ve topolojisi; IBM tarafından geliştirilmiş ve IEEE 802.5 olarak standartlaştırılmıştır. Bir kontrol çerçevesi veya token sırasıyla istasyondan istasyona geçirilir.Network’e katılmak isteyen istasyonlar veri iletiminden önce token için beklemek zorundadırlar. Token geçişindeki IBM’in uygulaması IEEE 802.5 standardı tarafından yönetilir: Ethernet'te en yaygın network topolojisidir.Token Ring EIA/TIA 568 A ve 568 SB ve USOC da RJ (registered jack) fiş/kasa içinde 3, 6, 4 ve 5 pinlerini kullanır.

Token

Sürekli tekrarlanan bir çerçeve; bilgisayarca kontrol edilen network üzerinde iletim; network iletimlerini kabul/red eden çerçeve. Bakınız Token Ring.

Topoloji

Bir network’un mimarisi ya da network nodlarının birbirine bağlanma şekli.

Topraklama

Toprak ve devir arasında elektriksel bağlantı. Toprak yüzeyine bağlı bir iletkene de refere eder. Bazı örneklerde 0 potansiyele sahip olmak üzere dizayn edilmiş merkezi bir metal noktaya da monte edilebilir.

Topraklama döngüsü

Korumalar arasındaki hızlı kontaktan meydana gelmiş çok perlinin korumalı perleri arasında tamamlanmış devir.

Topraklama iletkeni

Kablonun genelde korumalı elemanlarıyla temas halinde olan çıplak tel. Korumanın sonlandırılması ve toprak koruması amacıyla kullanılır.Topraklanan transmisyon kablosu veya çizgisindeki iletken.

Topraklama potansiyeli

Toprağın potansiyeli, bir devire, terminal veya şasi sistemdeki diğer potansiyeller için referans noktası olarak kullanıldığında taban potansiyel elde edilir.

TP-PMD

Twisted pair-Physical medium dependent (Bükümlü per-Fiziksel ortama bağlı).

Transducer

Mekanik enerjiyi elektriksel enerjiye çeviren cihaz.

Transfer empedansı

Belirli kablo uzunluğu için, transfer empedansı korumanın bir yüzündeki akım tarafından oluşturulan gerilim düşümünce korumanın diğer yüzünde meydana getirilen akımın değerini ilgilendirir. Transfer empedansı, istenmeyen sinyallerin giriş ve çıkışına karşı korumanın etkisini belirlemek için kullanılır. Kablo korumaları normalde istenmeyen etkileşimlerin önüne geçmek için kullanılır; bundan dolayı düşük transfer empedansı değerine sahip korumalardan daha etkilidir.

Transient

Gerilimdeki ani değişim veya duraklama (örneğin bir switchin çalışmasından oluşan anlık değişim).

Transmisyon hattı

İki veya daha fazla iletkenin düzenlenmesi bir koaksiyel kablo ya da bir yerden diğerine sinyal transferi için kullanılan bir dalga yolu.

Transmit (TX)

Transmitted veya transmitting'in kısaltması.

Transmitted data (TD)

Verinin DTE'den DCE'ye gönderildiği RS-232 sinyali.

Transmitter

Bir fiber optik sistemde elektrik enerjisini ışık enerjisine çeviren elektronik düzen.

Transreceiver

Network üzerinden veri alınmasına imkân veren cihaz. Bir nodu bir network kablosuna bağlayan hem transmitter hem de receiver olarak çalışan cihaz.

Triaxal kablo

Bir iletken, iki izole saç örgü koruma ve hepsinin birden izole edilmiş olduğu yapıya sahip kablo.

Trunk kablo

Bir CATV sisteminde, ana dağıtım noktasından merkezi amplifikatöre giden kablo. Aynı zamanda besleme kablosu diye de adlandırılır.

Twinaxial kablo

Koaksiyel kabloya benzer ancak bir yerine iki iç iletkene sahip kablo. IBM mini bilgisayarlarda ve Systems 34, 36, 38 ve AS 400 gibi orta ölçekli sistemlerde kullanılır.

U

UHF

Ultra high frekans; 300-3,000 MHZ arası.

UL

Underwrites Laboratuvarları’nın kısaltması; tel ve kabloyu da içeren elektronik parça ve cihazların yapılarını ve performanslarını test edip doğruluğunu kanıtlayan, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş.

URL (Uniform resource locator)

Standart internet adres ifadesi. Örneğin; "http://www.mycompany.com"

USB (Universal Serial Bus)

İkincil I/O için compaq, Intel ve Mikrosoft tarafından geliştirilen, seri 4 telli bus mimarisi. 128 ikincil I/O’ya kadar otomatik algılar ve 5 m (16.4 ft) maksimum mesafe ve 12 Mbps maksimum veri hızını destekler. USB, PC’nin tüm I/O portlarını bir seri arayüze toplamak için dizayn edilmiştir ve çoklu ikincilleri desteklemek için de yeterli bant genişliğini sağlamaktadır. 12 Mbps transfer hızıyla keyboard, mouse, joystick, scanner, printer ve gelişmiş bilgisayar oyun cihazları gibi ikincillerden daha elverişlidir. USB hub ile 127 cihaza kadar destek verebilir. USB gerçek "Plug&Play"ı, daisy zinciri için "Tree-Like" yapısını ve sistemin çalışmasının başka cihazların sisteme bağlanması veya çıkmasıyla kesilmemesini sağlar. "A" serisi konnektörleri yassılaştırılmış dikdörtgen şeklindedir. "B" serisi konnektörleri kare şekline benzeyen ancak köşeleri dik olmayan şekildedir. Konnektör serilerinin farklı olmalarının sebebi USB mimarisi topolojisini bozacak hatalı bağlantılar yapılmasından kaçınmaktır.

UTP (Unshielded twisted pair)

(Korumasız bükümlü perler) Tek tek veya birlikte koruması olmayan bükümlü perli kablo. EMI/RFI koruması olmayan bükümlü perli kablolama. STP ile karşılaştırın. Network kablolama uygulamalarında çok yaygın olan ince çaplı bir network teli.

V

V

Volt.

V.24

Değiştirme devrelerini tarif eden bir CCITT arayüz önerisi; RS-232. B392+B392 ile benzerdir ve uyum içinde çalışabilir.

V.28

V.24 değiştirme devreleri için elektriksel karakteristikleri tarif eden bir CCITT arayüz önerisi; RS-232 ile benzerdir ve uyum içinde çalışabilir.

V.32

Bir CCITT 9600 bps dial veya 2 telli kiralık hat modem önerisi.

V.32 bis

Bir CCITT 14.4 Kbps dial veya 2 telli kiralık hat modem önerisi.

V.34

28.8 Kbps’de veri iletimi için bir ITU-TSS modem standardı.

V.34bis

(V.34 +) 33.6 Kbps’de veri iletimi için bir ITU-TSS modem standardı.

V.35

Yüksek hızlı iletim için bir CCITT standardı. V.35 34-pin konnektör bir 34 pin konnektörü belirtir ve saniyede milyon bitler seviyesinde iletim yapabilir. Diğer arayüze bir konverter yardımı olmaksızın fiziksel ya da elektriksel olarak bağlanamaz. CCITT standardı 60-108 KHz grup band devreleri kullanarak 48 Kbps’de veri iletimini yönetir.

V.42

Modemlerce hata düzeltilmesi için kullanılan bir CCITT standardı.

V.42 bis

Modemlerce veri sıkıştırılması için kullanılan bir CCITT standardı.

Velocity of propagation (VP)

Belirli uzunluktaki bir kablodaki elektrik enerjisinin iletim hızının aynı mesafede boşlukta ışık hızına oranı. Genelde % olarak ifade edilir.

VHF

Very-high frequency; Federal İletim Komisyonu'nca 30-300 MHz arasında standartlaştırılmıştır.

Vida makine teması

Katı bar’dan üretilen kontak.

Video Graphics Array (VGA)

IBM PC ve eşdeğer bilgisayarlar için bir video standardı. Standart VGA 640 * 480 çözünürlükte ve 16 rengi destekleyen yapıdadır.

Virtual LANs

Switch edilmiş networklerin mantıksal bölünmelerine imkân tanıyan bir switching teknolojisi; fiziksel gruplama veya çarpışma alanlarınınbağımsızlığı.

VLF

Very low frequency; 10-30 kHz arası.

Voice frequency (VF)

Ticari kalitede konuşma iletiminin sağlanmasına imkân tanıyan radyo frekans sınırları (300-3400 Hz arası). Aynı zamanda telefon frekansı olarak da anılır.

Volt

Elektromotor kuvvet birimi.

Voltage drop

Bir komponent veya iletkenin empedans veya rezistansından geçen akımdan ötürü komponent veya iletkende oluşan gerilim.

Voltage standing wave ratio (VSWR)

Bir iletim hattında transfer sinyal geriliminin yanı sıra sinyal gerilimine olan oranı.

Voltage

Volt olarak ifade edilen elektromotor kuvvetinin elektriksel potansiyeli.

VW-1

Underwriters Laboratuvarları 1581 tarafından kurulanteller ve kablolar için özel olarak yapılan dikey alev testinin sonucu olan bir yanabilirlik oranı, önceden FR-1 olarak yapılmaktaydı.

W

WAN (Wide area network)

Birkaç milden binlerce mile kadar geniş bir alan içinde kullanılabilen ve bunu ortak-taşıyıcı-sağlayıcı kullanarak yapan bir network. LAN ile karşılaştırın.

Wave length

Bir sinyalin pozitif tepe değerleri arasındaki mesafe. Frekans arttıkça dalgalar yaklaşır ve bu mesafe de azalır.

Work station

Bu rehberin amacı, bir network'e bağlı bir PC, müşteri.

Workgroup

Segment olarak da adlandırılır. Benzer fonksiyonları yapan, benzer uygulamaları kullanan ve/veya ortak kaynakları paylaşan ve bir subnetwork olarak var olan çıalşma istasyonları, server'lar ve network cihazlarının oluşturduğu grup. Grup üyeleri ortak bir özelliğe de sahip olabilirler: Mühendislik, pazarlama, üretim veya yönetim gibi.

X

X.25

Protokoller ve mesaj formatları için bir WAN standardı; geniş kitlelerce kullanılan networklere giriş için kullanılır.

XLPE

Karşılıklı bağlı polietilen bir termosettir ve ışınımla (ısı yoluyla) veya rutubetle karşılıklı bağlanmıştır.

X-ON/X-OFF

(Transmitter on/Transmitter off) Akış kontrolü için kullanılan özel karakterlerdir; bir cihaza iletime başlaması için (X-ON) ve iletimi durdurması için (X-OFF) gerekli komutları verirler. Kontrol karakterleri akış kontrolü için kullanılır; bir terminale iletime başlaması (X-ON) ve iletimi bitirmesi (X-OFF) için bilgi verirler.

Z

Z

Empedansın sembolüdür.

Zaman gecikmesi

Bir verinin iletimini belirli veya istenen bir zaman periyodu ile geciktiren devre.

Zero-dispersion wave length

1) Bir single mode fiber optikte materyalin ışın dağılımıyla dalga yolu ışın dağılımının birbirini engellemediği dalga boyu veya boyları. Not: Tüm silika yapıdaki fiber optiklerde, minimum materyal ışın dağılımlı yaklaşık 1.3 mikronluk dalga boyundan oluşmaktadır. Singlemode fiberler dopant içeren silika yapıdaki camdan yapılmaktadırlar; bu yüzden de materyalin ışın dağılımlı dalga boyu bir miktar değişir: Zero-dispersion wave length (sıfır ışın dağılımlı dalga boyu), yaklaşık 1.55 mikron seviyelerinde gerçekleşir. Mühendislikte en düşük zayıflama katsayısındaki küçük bir artış. 2) Kabaca bir ifadeyle multimode fiber optikte, materyal ışın dağılımının minimum, örneğin gerçekte sıfır olduğu dalga boyu. Minimum-dispersion wave length'in eş anlamlısı.